Giải Toán 3 VNEN Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông

Giải Toán 3 VNEN Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông

A. Hoạt động cơ bản

1. Tính chu vi khung ảnh có kích thước như hình vẽ trên

Giải Toán 3 VNEN Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Chu vi của khung ảnh là:

3 + 4 + 3 + 4 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm

2. Cho hình chữ nhật ABCD với kích thước như hình vẽ:

Giải Toán 3 VNEN Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

a. Hãy tính chu vi hình chữ nhật ABCD

b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

c. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 2cm

Trả lời:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 + 4 + 3 + 4 = 14 (cm)

b. Điên vào chỗ chấm:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

4 + 3 + 4 + 3 = 14 cm hoặc (4 + 3) x 2 = 14 (cm)

c. Chu vi hình chữ nhật là:

(5 + 2) x 2 = 14 cm

Đáp số: 14 cm

3. Cho hình vuông MNPQ với kích thước như sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

a. Em hãy tính chu vi của vuông MNPQ

c. Tính chu vi hình vuông có cạnh 6dm.

Trả lời:

a. Chu vi của hình vuông MNPQ là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

hoặc 3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

c. Chu vi hình vuông là:

6 x 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 108 Toán VNEN 3 tập 1 )

a. Tính chu vi hình chữ nhật (theo mẫu):

Chiều dài Chiều rộng Chu vi hình chữ nhật
6cm 2cm (6 + 2) x 2 = 16 (cm)
5cm 3cm
7cm 4cm
10cm 3cm

b. Tính chu vi hình vuông (Theo mẫu):

Cạnh Chu vi hình vuông
8cm 8 x 4 = 32 (cm)
12cm
31cm
15cm

Trả lời:

a. Tính chu vi hình chữ nhật (theo mẫu):

Chiều dài Chiều rộng Chu vi hình chữ nhật
6cm 2cm (6 + 2) x 2 = 16 (cm)
5cm 3cm (5 + 3) x 2 = 16 (cm)
7cm 4cm (7 + 4) x 2 = 22 (cm)
10cm 3cm (10 + 3) x 2 = 26 (cm)

b. Tính chu vi hình vuông (Theo mẫu):

Cạnh Chu vi hình vuông
8cm 8 x 4 = 32 (cm)
12cm 12 x 4 = 48 (cm)
31cm 31 x 4 = 124 (cm)
15cm 15 x 4 = 60 (cm)

Câu 2 (Trang 109 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải các bài toán:

a. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 37m, chiều rộng 20m. Tính chi vi mảnh đất đó.

b. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10cm. Tính độ dài đoạn dây đó.

Trả lời:

a. Chi vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(37 + 20) x 2 = 114 (m)

Đáp số: 114m

b. Độ dài của đoạn dây đó là:

10 x 4 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

Câu 3 (Trang 109 Toán VNEN 3 tập 1 )

Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hinh chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế

Trả lời:

Ta có hình như sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Chiều dài của hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch là:

20 x 3 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch là:

(60 + 20) x 2 = 160 (cm)

Đáp số: 160 cm

Câu 4 (Trang 110 Toán VNEN 3 tập 1 )

Đo các cạnh rồi tính chu vi của hình sau:

a. Hình chữ nhật ABCD

b. Hình vuông MNPQ

Giải Toán 3 VNEN Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Ví dụ:

a. Hình chữ nhật ABCD có:

Chiều dài AB = 3 cm

Chiều rộng AD = 2 cm

Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(3 + 2 ) x 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm

b. Hình vuông MNPQ có:

Cạnh AB = 3cm

Chu vi hình vuông MNPQ là:

3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 110 Toán VNEN 3 tập 1 )

Bác Hải muốn làm một hành rào xung quanh mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài 6m, chiều rộng 5m. Hãy giúp bác Hải tính xem cần tất cả bao nhiêu mét rào, biết rằng cổng vào của mảnh vườn dài 1m.

Trả lời:

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là:

(6 + 5) x 2 = 22 (mét)

Cổng vào của mảnh vườn 1m, vậy số mét rào bác Hải cần là:

22 - 1 = 21 (mét)

Đáp số: 21 mét

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.