Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1. Chơi trò chơi "ai nhanh, ai đúng"

Đếm xem có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Trong hình trên có:

2 hình vuông

4 hình chữ nhật

2. Cho hình chữ nhật ABCD

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

a. Dùng Ê ke kiểm tra các góc của hình trên rồi đánh dấu x vào bảng sau

b. Đo độ dài của các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi ghi kết quả vào chỗ chấm

Trả lời:

a. Kiểm tra các góc hình chữ nhật

Vuông Không vuông
Góc đỉnh A X
Góc đỉnh B X
Góc đỉnh C X
Góc đỉnh D X

b. Độ dài các cạnh hình chữ nhật ABCD:

AB = 4 cm     AD = 3 cm

CD = 4 cm     BC = 3 cm

Như vậy:

Các góc của hình chữ nhật đều là góc vuông

Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau

Câu 3. Cho hình vuông ABCD

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

a. Dùng Ê ke kiểm tra 4 góc của hình trên rồi đánh dấu x vào bảng sau

b. Đo độ dài của các cạnh của hình vuông ABCD rồi ghi kết quả vào chỗ chấm

Trả lời:

a. Kiểm tra các góc hình vuông

Vuông Không vuông
Góc đỉnh A X
Góc đỉnh B X
Góc đỉnh C X
Góc đỉnh D X

b. Độ dài các cạnh hình chữ nhật ABCD:

AB = 3 cm     AD = 3 cm

CD = 3 cm     BC = 3 cm

Như vậy:

Các góc của hình vuông đều là góc vuông

Hình vuông có độ dài bốn cạnh bằng nhau

4. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình vuông

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Trong các hình trên, hình MNPQ là hình chữ nhật

b. Trong các hình trên, hình EGHI là hình vuông

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 106 Toán VNEN 3 tập 1 )

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Đo độ dài trên ta thấy:

Hình a: cạnh AB = DC = 4 cm, cạnh AD = BC = 2 cm

Hình 2: cạnh MN = NP = PQ = QM = 3 cm

Câu 2 (Trang 106 Toán VNEN 3 tập 1 )

a. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Kẻ đường thẳng để được hình chữ nhật

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Kẻ đường thẳng để được hình vuông

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 1 Toán VNEN 3 tập 1 )

Vẽ hình (theo mẫu):

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 47: Hình chữ nhật, hình vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 107 Toán VNEN 3 tập 1 )

Quan sát các đô vật trong nhà của em và kể tên các đồ vật có dạng hình vuông, các đồ vật có dạng hình chữ nhật

Trả lời:

Các đồ vật có dạng hình vuông là: Viên gạch lát nền, mặt đồng hồ treo tường, mặt hộp giấy,...

Các đồ vật cs dạng hình chữ nhật là: Mặt tivi, mặt loa thùng, tranh treo tường, bằng khen,....

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.