Giải Toán 3 VNEN Bài 43: Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức

Giải Toán 3 VNEN Bài 43: Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "ghép thành phép tính"

2. Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

3. Đọc và viết tiếp vào chỗ chấm:

Trả lời:

a. Có 62 - 11 = 51, ta nói rằng giá trị của biểu thức 62 - 11 là 51

b. Có 84 : 4 = 21, ta nói rằng giá trị của biểu thức 84 : 4 là 21

c. Có 125 + 10 - 4 = 131, ta nói ràng giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là 131.

Đọc kĩ nội dung sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Trả lời:

a. 312 + 50 - 7 = 362 - 70 = 292

b. 456 - 56 + 20 = 400 + 20 = 420

5. Đọc kĩ nội dung sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Trả lời:

a. 12 x 3 : 6 = 36 : 6 = 6

b. 72 : 9 x 5 = 8 x 5 = 40

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 97 Toán VNEN 3 tập 1 )

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a. 34 - 23 = ...

Giá của biểu thức 34 - 23 là ....

b. 15 x 6 = ...

Giá trị của biểu thức 15 x 6 là ....

c. 20 : 2 = ...

Giá trị của biểu thức 20 : 2 là ...

Trả lời:

a. 34 - 23 = 11

Giá của biểu thức 34 - 23 là 11

b. 15 x 6 = 90

Giá trị của biểu thức 15 x 6 là 90

c. 20 : 2 = 10

Giá trị của biểu thức 20 : 2 là 10

Câu 2 (Trang 97 Toán VNEN 3 tập 1 )

Mỗi số sau là giá trị của biểu thức nào?

Giải Toán 3 VNEN Bài 43: Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 43: Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 97 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. 34 + 100 - 17

c. 5 x 4 : 2

b. 48 - 10 + 25

d. 12 : 2 x 6

Trả lời:

a. 34 + 100 - 17 = 134 - 17 = 117

c. 5 x 4 : 2 = 20 : 2 = 10

b. 48 - 10 + 25 = 38 + 25 = 63

d. 12 : 2 x 6 = 6 x 6 = 36

Câu 4 (Trang 97 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải bài toán: Mỗi hộp sữa cân nặng 80g, mỗi gói mì cân nặng 455g. Hỏi hai hộp sữa và một gói mì cân nặng tất cả bao nhiêu gam?

Trả lời:

Hai hộp sữa cân nặng số gam là:

80 x 2 = 160 (gam)

Hai hộp sữa và một gói mì cân nặng số gam là:

160 + 455 = 615 (gam)

Đáp số: 615 gam

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 98 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính độ dài đường gấp khúc ABC

Giải Toán 3 VNEN Bài 43: Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

120 + 171 = 191 (cm)

Đáp số: 191 cm

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.