Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "kể tên các vật có dạng hình tròn":

Ví dụ:

Đồng hồ, bánh xe đạp, bánh xe máy, cái đĩa....

2. Quan sát và nghe thầy cô giáo hướng dẫn (sgk)

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Đúng ghi đúng, sai ghi sai?

AB là đường kính của hình tròn tâm G
GC, GD, GE là các bán kính của hình tròn tâm G
MN là đường kính của hình tròn tâm G

Trả lời:

AB là đường kính của hình tròn tâm G Đ
GC, GD, GE là các bán kính của hình tròn tâm G Đ
MN là đường kính của hình tròn tâm G S

3. Quan sát hình vẽ và thầy cô giáo hướng dẫn (sgk)

b. Vẽ hình tròn bán kính 3cm

Trả lời:

Hình tròn bán kính 3cm:

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 36 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Nêu tên các bán kính có trong mỗi hình tròn sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Nêu tên các đường kính có trong mỗi hình tròn sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Các bán kính có trong mỗi hình (từ trái qua phải) là:

Hình 1: Hình tròn tâm O bán kính OA

Hình 2: Hình tròn tâm H bán kính HK

Hình 3: Hình tròn tâm I bán kính IN, IM, IP

b. Các đường kính có trong mỗi hình (từ trái qua phải) là:

Hình 1: Hình tròn tâm O có đường kính AB

Hình 2: Hình tròn tâm E có đường kính PQ

Hình 3: Hình tròn tâm C có đường kính DH

Câu 2 (Trang 27 Toán VNEN 3 tập 2 )

Em hãy vẽ hình tròn có:

a. Tâm O, bán kính 2cm

b. Tâm I, bán kính 3cm

Trả lời:

Cách vẽ:

Xác định khoảng cách từ đinh nhọn đến đầu bút chì là 2cm

Đặt đầu đinh nhọn đúng tâm O quay đúng một vòng ta có hình tròn.

Tương tự thực hiện các bước với hình còn lại

a. Tâm O, bán kính 2cm

b. Tâm I, bán kính 3cm

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 27 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Vẽ bán kính OM, đường kính AB trong hình tròn sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Câu nào đúng, câu nào sai?

Độ dài đoạn thẳng OA dài hơn độ dài đoạn thẳng OB

Độ dài đoạn thẳng OA ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

Độ dài đoạn thẳng OA bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng AB

Trả lời:

a. Vẽ bán kính OM, đường kính AB là:

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Tìm câu đúng, câu sai:

Độ dài đoạn thẳng OA dài hơn độ dài đoạn thẳng OB S
Độ dài đoạn thẳng OA ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM S
Độ dài đoạn thẳng OA bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng AB Đ

Câu 4 (Trang 27 Toán VNEN 3 tập 2 )

Vẽ các hình tròn (theo mẫu):

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Cách vẽ:

Hình 1:

Bước 1: Vẽ hình tròn nhỏ có bán kính bằng độ dài hai ô vuông giấy ô ly

Bước 2: Vẽ hình tròn lớn có bán kính bằng độ dài ba ô vuông giấy ô ly

Hình 2:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm

Bước 2: Vẽ hình tròn tâm O có bán kính OA

Bước 3: Vẽ hình tròn tâm A có bán kính AO

Theo các bước ta vẽ được hình như sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 27 Toán VNEN 3 tập 2 )

Vẽ các hình trang trí bằng hình tròn và tô màu

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 60: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.