Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Ai nhanh, ai đúng":

Quay kim trên vòng tròn số để nhận được một số, chẳng hạn số 2

Viết số nhận được vào ô trống:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

2. Đọc và nói cho bạn nghe cách tính (sgk)

3. Em và bạn đặt tính rồi tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 35 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Tính rồi theo mẫu:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Tính rồi viết:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 2 (Trang 36 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Một đội công nhân phải sửa một quãng đường dài 2836m, đội đã sửa được 1/4 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

b. Một cửa hàng có 1827kg gạo, đã bán 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

Trả lời:

a. Đội công nhân đã sửa được số quãng đường là:

2836 : 4 = 709 (m)

Vậy đội công nhân còn phải sửa số m đường là:

2836 - 709 = 2127 (m)

Đáp số: 2127 m

b. Số gạo cửa hàng đã bán được là:

1827 : 3 = 609 (kg)

Vậy cửa hàng còn lại số kg gạo là:

1827 - 609 = 1218 (kg)

Đáp số: 1218 kg

Câu 3 (Trang 36 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tìm x:

a. x x 7 = 2107

b. 9 x x = 3645

Trả lời:

a.

x x 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b.

9 x x = 3645

x = 3645 : 9

x = 405

Câu 4 (Trang 36 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính nhẩm:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 64: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 36 Toán VNEN 3 tập 2 )

Bác Ba thu hoạch được 1025 trái dừa, bác đã bán đi 1/5 số trái dừa đó. Hỏi bác Ba còn lại bao nhiêu trái dừa?

Trả lời:

Bác Ba đã bán đi số trái dừa là:

1025 : 5 = 205 (trái dừa)

Vậy số trái dừa mà bác Ba còn lại là:

1025 - 205 = 800 (trái dừa)

Đáp số: 800 trái dừa

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.