Giải Toán 3 VNEN Bài 69: Luyện tập chung

Giải Toán 3 VNEN Bài 69: Luyện tập chung

A. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 46 Toán VNEN 3 tập 2 )

Em tự nghĩ ra số thích hợp để điền vào chỗ chấm rồi lập bài toán theo tóm tắt sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 69: Luyện tập chung | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Điền số thích hợp:

Giải Toán 3 VNEN Bài 69: Luyện tập chung | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Lập bài toán:

Bác Hoa trong 5 ngày thu hoạch được 50kg khoai lang. Hỏi trong 6 ngày bác Hoa thu được bao nhiêu kg khoai, biết số khoai thu hoạch mỗi ngày là như nhau?

Câu 2 (Trang 46 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Có 3600l nước chứa đầy trong 3 bể như nhau. Hỏi 5 bể như thế chứa đầy được bao nhiêu lít nước?

b. Có 100 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 6 vỉ thuốc có bao nhiêu viên?

Trả lời:

a. Một bể chứa được số lít nước là:

3600 : 3 = 1200 (lít)

Vậy 5 bể chứa được số lít nước là:

1200 x 5 = 6000 (lít)

Đáp số: 6000 (lít)

b. Mỗi vỉ thuốc có số viên là:

100 : 4 = 25 (viên thuốc)

Vậy 6 vỉ thuốc có số viên là:

25 x 6 = 150 (viên thuốc)

Đáp số: 150 viên thuốc

Câu 3 (Trang 46 Toán VNEN 3 tập 2 )

Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức theo mẫu:

13 nhân 4 nhân 3

18 chia 3 nhân 7

544 chia 4 chia 2

Trả lời:

• 13 nhân 4 nhân 3

13 x 4 x 3 = 52 x 3 = 156

• 18 chia 3 nhân 7

18 : 3 x 7 = 6 x 7 = 42

• 544 chia 4 chia 2

544 : 4 : 2 = 136 : 2 = 68

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 47 Toán VNEN 3 tập 2 )

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt: 4 bao: 32 kg

8 bao: ... kg?

Trả lời:

Nêu bài toán:

Mẹ đóng 32kg khoai chia đều cho 4 bao. Hỏi nếu đóng 8 bao thì cần bao nhiêu ki-lô-gam khoai, biết số khoai đóng vào mỗi bao như nhau?

Bài giải:

Mỗi bao có số kg khoai là:

32 : 4 = 8 (kg khoai)

Vậy 8 bao cần số kg khoai là:

8 x 8 = 64 (kg khoai)

Đáp số: 64 kg khoai

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.