Giải Toán 3 VNEN Bài 72: Luyện tập

Giải Toán 3 VNEN Bài 72: Luyện tập

A. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 54 Toán VNEN 3 tập 2 )

Số sách mà một cửa hàng đã bán được trong bốn tháng như sau:

Tháng 3: 250 cuốn

Tháng 4: 50 cuốn

Tháng 5: 400 cuốn

Tháng 6: 350 cuốn

Hãy điền số liệu thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Tháng 3 4 5 6
Số sách đã bán

Trả lời:

Tháng 3 4 5 6
Số sách đã bán 250 50 400 350

Câu 2 (Trang 55 Toán VNEN 3 tập 2 )

Bảng dưới đây cho biết số học sinh ở các khối lớp của Trường tiều học Hòa Phú:

Số học sinh/ Khối lớp 1 2 3 4 5
Nam 95 70 82 91 79
Nữ 105 80 90 98 85

Dựa vào bảng thống kê trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Số học sinh của khối lớp 3 Trưởng tiểu học Hòa Phú có tất cả bao nhiêu em?

b. Ở khối lớp 1, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh Nam là bao nhiều em?

c. Tổng số học sinh của trường tiểu học Hòa Phú là bao nhiêu em?

Trả lời:

Dựa vào bảng trả lời câu hỏi:

a. Số học sinh của khối lớp 3 Trưởng tiểu học Hòa Phú có tất cả 172 em (82 + 90 = 172)

b. Ở khối lớp 1, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh Nam là 10 em (105 - 95= 10)

c. Tổng số học sinh của trường tiểu học Hòa Phú là 875 em (95 + 105 + 70 + 80 +....+ 79 + 85 = 875)

Câu 3 (Trang 55 Toán VNEN 3 tập 2 )

Một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em đã bán được các con thú nhồi bông như sau:

Chó bông: 10 con

Mèo bông: 5 con

Thỏ bông: 11 con

Gấu bông: 15 con

Hãy điền số liệu thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

Tên con thú Chó bông Mèo bông Thỏ bông Gấu bông
Số lượng đã bán

Trả lời:

Tên con thú Chó bông Mèo bông Thỏ bông Gấu bông
Số lượng đã bán 10 5 11 15

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 55 Toán VNEN 3 tập 2 )

Số thóc gia đình chị Hồng thu hoạch được trong ba năm như sau:

Năm 2009 : 3259kg     Năm 2010: 5600kg     Năm 2011: 4730kg

Hãy điền số liệu thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Năm 2009 2010 2011
Số thóc

Dựa vào thống kê, hãy trả lời các câu hỏi:

Năm 2011 gia đình chị Hồng đã thu hoạch được ít hơn năm 2010 bao nhiêu kg thóc?

Hai năm 2010 và 2011 gia đình chị Hồng thu hoạch được tất cả bao nhiêu kg thóc?

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.