Giải Toán 3 VNEN Bài 71: Làm quen với thống kê số liệu

Giải Toán 3 VNEN Bài 71: Làm quen với thống kê số liệu

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: "Ai cao nhất - Ai thấp nhất" (sgk)

2. Quan sát tranh:

a. Đo chiều cao của bốn bạn Lan, Bình, Hà, Dũng:

Giải Toán 3 VNEN Bài 71: Làm quen với thống kê số liệu | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Đọc tên và số đo chiều cao của từng bạn

Trả lời:

Tên và số đo chiều cao của các bạn trong hình vẽ là:

Bạn Lan cao 124cm

Bạn Bình cao 130cm

Bạn Hà cao 127cm

Bạn Dũng cao 118cm

3. Quan sát bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở một trường tiểu học:

Lớp 3A 3B 3C
Số học sinh giỏi 17 15 24

Trả lời câu hỏi:

Nội dung bảng trên nói về điều gì?

Bảng trên gồm mấy hàng? Hàng trên cho ta biết gì? Hàng dưới cho ta biết gì?

Trả lời:

Nội dung bảng trên nói về số học sinh giỏi của các lớp 3A, 3B và 3C

Bảng trên gồm có 2 hàng. Hàng trên cho ta biết tên lớp. Hàng dưới cho ta biết số học sinh giỏi của các lớp ở hàng trên.

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 53 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đọc nội dung sau và trả lời câu hỏi:

Các bạn Ngọc, Hà, Minh, Khanh có số tiền theo thứ tự là: 6500 đồng, 7000 đồng, 3000 đồng, 9200 đồng

Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời câu hỏi trên:

a. Minh có bao nhiêu tiền?

b. Ai có nhiều tiền nhất? Ai có ít tiền nhất?

c. Khanh có nhiều hơn Minh bao tiền?

Trả lời:

a. Minh có 3000 đồng.

b. Khanh có nhiều tiền nhất (9200 đồng). Minh có ít tiền nhất (3000 đồng)

c. Khanh có nhiều hơn Minh 6200 đồng (9200 - 3000 = 6200 đồng)

Câu 2 (Trang 53 Toán VNEN 3 tập 2 )

Giải Toán 3 VNEN Bài 71: Làm quen với thống kê số liệu | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Ghi lại cân nặng của các bao gạo ta có dãy số liệu: 50kg, 35kg, 60kg, 40kg và 45kg.

Hãy cho biết:

a. Bao gạo cân nặng nhất là bao nhiêu kg? Bao gạo cân nhẹ nhất là bao nhiêu kg?

b. Viết cân nặng của cả năm bao gạo trên theo thứ tự từ nhẹ nhất đến nặng nhất?

Trả lời:

a. Bao gạo cân nặng nhất là 60kg. Bao gạo cân nhẹ nhất là 35kg.

b. Cân nặng của cả năm bao gạo trên theo thứ tự từ nhẹ nhất đến nặng nhất:

35kg → 40kg → 45kg → 50kg → 60kg.

Câu 3 (Trang 53 Toán VNEN 3 tập 2 )

Bảng dưới đây cho biết số ngày có mưa trong các tháng 7, tháng 8, tháng 9 của một huyện miền núi

Tháng 7 8 9
Số ngày có mưa 18 15 3

a. Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b. Tháng nào có ít ngày mưa nhất? Tháng nào có nhiều ngày mưa nhất?

c. Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn trong tháng 9 là bao nhiêu ngày?

Trả lời:

a. Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b. Tháng 9 có ít ngày mưa nhất (3 ngày). Tháng 7 có nhiều ngày mưa nhất (18 ngày).

c. Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn trong tháng 9 là 12 ngày (15 -3 = 12 ngày).

Câu 4 (Trang 53 Toán VNEN 3 tập 2 )

Dưới đây là bảng thống kê chiều cao của một nhóm học sinh:

Giải Toán 3 VNEN Bài 71: Làm quen với thống kê số liệu | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Dựa vào bảng trên:

a. Hãy cho biết số đo chiều cao của bạn Minh, số đo chiều cao của bạn Nam

b. Trả lời câu hỏi: Bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Trả lời:

Quan sát bảng trên em thấy:

a. Số đo của bạn Minh là 1m25cm, số đo của bạn Nam là 1m15cm

b. Bạn Hương có số đo cao nhất (1m32cm). Bạn Nam có số đó thấp nhất (1m15cm).

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 54 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đọc bảng số liệu sau và trả lời câu hỏi:

Bảng thống kê số dân của ba dân tộc ở xã Tả Phìn:

Dân tộc Tày Thái Hmông
Số người 356 247 852

Nhìn vào bảng thống kê trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Ở xã Tả Phìn, mỗi dân tộc có bao nhiêu người?

b. Dân tộc nào có số người ít nhất? Dân tộc nào có số người nhiều nhất?

Trả lời:

a. Ở xã Tả Phìn, mỗi dân tộc có số người là:

Dân tộc Tày có 356 người

Dân tộc Thái có 247 người

Dân tộc Hmông có 852 người

b. Dân tộc Thái có số người ít nhất (247 người). Dân tộc Hmông có số người nhiều nhất (852 người)

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.