Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Cách viết số của người La Mã"

a. Quan sát hình vẽ đồng hồ dưới đây, các số ở mặt đồng hồ bên phải, em hãy phát hiện cách sử dụng các chữ số La Mã để viết số.

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Nêu số cần viết vào ô trống:

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Cách sử dụng số La Mã để viết số là:

Số La Mã I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. Viết số vào ô trống:

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

2. Nghe thầy cô hướng dẫn (sgk)

3. Đọc các số viết bằng chữ La Mã dưới đây:

I, II, V, VI, VIII, X, IX, XII, XX, XXI

Trả lời:

I: Một II: Hai

IX: Chín XII: Mười hai

VI : Sáu VIII: Tám

XX: Hai mươi XXI: Hai mươi mốt

V: Mười

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Hình a: Kim ngắn chỉ số 4, kim dài chỉ số 12 → đồng hồ chỉ 4 giờ

Hình b: Kim ngắn chỉ giữa số 8 và số 9, kim dài chỉ số 3 → đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút

Hình c: Kim ngắn chỉ giữa số 9 và số 10, kim dài chỉ số 6 → đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút

Câu 2 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Hai bạn đố nhau:

Một bạn nêu một số (chẳng hạn mười một), bạn kia phải viết số bằng chữ số La Mã?

Trả lời:

Ví dụ:

Bảy: VII

Tám: VIII

Mười hai: XII

Bốn: IV

Chín: IX

Năm: V

Câu 3 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 4 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Dùng que tính xếp các số dưới đây bằng số La Mã: 8, 9, 19, 21

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 5 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Có 3 que tính xếp thành số 6 như hình bên

Hãy nhấc một que tính và xếp lại để được số 4.

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 38 Toán VNEN 3 tập 2 )

Dùng que tính xếp số chỉ tuổi của em ( bằng chữ số la mã)

Trả lời:

Em năm nay 8 tuổi và số tuổi đó được xếp như sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 65: Làm quen với chữ số La Mã | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.