Giải Toán 3 VNEN Bài 91: Em ôn tập các số trong phạm vi 100000

Giải Toán 3 VNEN Bài 91: Em ôn tập các số trong phạm vi 100000

A. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 97 Toán VNEN 3 tập 2 )

Viết và đọc số: Em viết lần lượt ba số có 5 chữ số để bạn đọc các số đó.

Trả lời:

Ba số có 5 chữ số và đọc nó là:

57439: Năm mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi chín

87336: Tám mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi sáu

97648: Chín mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi tám

Câu 2 (Trang 97 Toán VNEN 3 tập 2 )

Em và bạn viết các số đã viết ở bài một thảnh tổng theo mẫu:

Mẫu: 52826 = 50000 + 2000 + 800 + 20 + 6

Trả lời:

Ba số ở bài tập 1 là: 57439, 87336, 97648

Ta viết các số thành tổng như sau:

57439 = 50000 + 7000 + 400 + 30 + 9

87336 = 80000 + 7000 + 300 + 30 + 6

97648 = 90000 + 7000 + 600 + 40 + 8

Câu 3 (Trang 97 Toán VNEN 3 tập 2 )

Em và các bạn viết các số còn thiếu vào các chỗ chấm cho thích hợp:

2012, 2017, 2022, ...., ....

71 000, 71 010, 71 020, ...., ......

27 200, 27 300, 27 400, ...., ......

Trả lời:

Hướng dẫn:

Ở dòng thứ nhất số liền sau cách số liền trước 5 đơn vị, vì vậy khi điền số vào chỗ chấm ta phải công thêm 5 đơn vị.

Ở dòng thứ hai số liền sau cách số liền trước 10 đơn vị, vì vậy khi điền vào chỗ chấm ta phải cộng thêm 10 đơn vị

Ở dòng thứ ba số liền sau cách số liền trước 100 đơn vị, vì vậy khi điền vào chỗ chấm ta phải cộng thêm 100 đơn vị.

Bài làm

2012, 2017, 2022, 2027, 2032.

71 000, 71 010, 71 020, 71 030, 71 040.

27 200, 27 300, 27 400, 27 500, 27 600.

Câu 4 (Trang 98 Toán VNEN 3 tập 2 )

Điền dấu < = >:

45 689 ..... 45 690

60000 + 40000 ...... 99 000

71 100 ..... 71 099

70000 + 20000 ...... 99 000

40 000 .... 36000 + 4000

80000 + 20000 ..... 100000

Trả lời:

45 689 < 45 690

60000 + 40000 > 99 000

71 100 > 71 099

70000 + 20000 < 99 000

40 000 = 36000 + 4000

80000 + 20000 = 100000

Câu 5 (Trang 98 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tìm số lớn nhất trong các số sau: 52 465, 51 588, 52 645, 51 789.

Trả lời:

Số lớn nhất trong các số trên là: 52 645

Câu 6 (Trang 98 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Viết các số 12 894, 71 205, 50 668, 31 327 thành tổng theo mẫu:

Mẫu: 12 894 = 10000 + 2000 + 800 + 90 + 4

b. Viết thành tổng theo mẫu:

Mẫu: 30000 + 5000 + 200 + 70 + 4 = 35274

40000 + 7000 + 400 + 20 + 5 =

50000 + 5000 + 500 + 50 + 5 =

20000 + 6000 + 400 + 80 =

30000 + 900 + 8 =

Trả lời:

a. Viết các số thành tổng:

12 894 = 10000 + 2000 + 800 + 90 + 4

71 205 = 70000 + 1000 + 200 + 5

50 668 = 50000 + 600 + 60 + 8

31 327 = 30000 + 1000 + 300 + 20 + 7

b. Viết tổng thành số:

40000 + 7000 + 400 + 20 + 5 = 47425

50000 + 5000 + 500 + 50 + 5 = 55555

20000 + 6000 + 400 + 80 = 26480

30000 + 900 + 8 = 30908

Câu 7 (Trang 98 Toán VNEN 3 tập 2 )

Viết các số 54 768, 54 827, 54 678, 54 786 theo thứ tự:

a. Từ bé đến lớn

b. Từ lớn đên bé

Trả lời:

a. Từ bé đến lớn: 54 678 → 54 768 → 54 786 → 54 827

b. Từ lớn đên bé: 54 827 → 54 786 → 54 768 → 54 678

Câu 8 (Trang 98 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Viết số lớn nhất có 5 chữ số

b. Viết số bé nhất có năm chữ số.

Trả lời:

a. Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 999

b. Số bé nhất có năm chữ số là: 10 000

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 98 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tháng 1 nhà em dùng hết 95 000 đồng tiền điện, tháng hai dùng hết 78 000 đồng, tháng 3 dùng hết 87 000 đồng.

Trong ba tháng 1, 2, 3, tháng nào nhà em sử dụng nhiều điện nhất? Tháng nào sử dụng ít điện nhất?

Trả lời:

Trong ba tháng 1, 2, 3 thì tháng 1 nhà em dùng nhiều điện nhất là 95 000 đồng.

Tháng 2 nhà em dùng ít điện nhất là 78 000 đồng.

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.