Giải Toán 3 VNEN Bài 92: Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Giải Toán 3 VNEN Bài 92: Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

A. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 99 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính nhẩm:

Em đọc phép tính, bạn nêu kết quả, nếu bạn nói kết quả chưa đúng, em sửa cho bạn.

60000 + 30000 =

70000 - 50000 =

16000 + 50000 =

34000 - 4000 =

30000 x 2 =

80000 : 4 =

13000 x 3 =

28000 : 7 =

Trả lời:

60000 + 30000 = 90000

70000 - 50000 = 20000

30000 x 2 = 60000

80000 : 4 = 20000

16000 + 50000 = 66000

34000 - 4000 = 30000

13000 x 3 = 39000

28000 : 7 = 4000

Câu 2 (Trang 99 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Em nói cho bạn nghe cách đặt tính và tính đôi với từng phép tính cộng, trừ, nhân, chia rồi đổi vai cho nhau.

b. Em và bạn đặt tính rồi tính:

47561 + 25348

52375 - 28167

314 x 6

19476 : 4

24835 + 32446

96253 - 35846

5218 x 3

47845 : 7

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 92: Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 99 Toán VNEN 3 tập 2 )

Mẹ mang 100 000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt hết 57 000 đồng, mua rau hết 15 000 đồng. Hỏi mẹ còn bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Mẹ đã mua hết số tiền là:

57 000 + 15 000 = 72 000 (đồng)

Mẹ còn lại số tiền là:

100 000 - 72 000 = 28 000 (đồng)

Đáp số: 28 000 đồng

Câu 4 (Trang 100 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính nhẩm:

90000 - (40000 + 2000) =

4200 : 7 x 3 =

90000 - 40000 - 2000 =

2000 x 4 : 2 =

20000 + 30000 - 40000 =

6000 : 4 : 3 =

Trả lời:

90000 - (40000 + 2000) = 48000

4200 : 7 x 3 = 1800

90000 - 40000 - 2000 = 48000

2000 x 4 : 2 = 4000

20000 + 30000 - 40000 = 10000

6000 : 4 : 3 = 500

Câu 5 (Trang 100 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đặt tính rồi tính:

28536 + 4237     6371 - 2504

5036 x 4     7584 : 6

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 92: Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 6 (Trang 100 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tìm x:

a. 2789 + x = 3092

b. x x 5 = 2785

Trả lời:

a. 2789 + x = 3092

x = 3092 - 2789

x = 303

b. x x 5 = 2785

x = 2785 : 5

x = 557

Câu 7 (Trang 100 Toán VNEN 3 tập 2 )

Có 34 800 bóng điện chia đều vào 8 thùng. Hỏi 5 thùng như thế chứa bao nhiêu bóng điện?

Trả lời:

Một thùng chứa số bóng điện là:

34 800 : 8 = 4350 (bóng điện)

Vậy 5 thùng chứa được số bóng điện là:

4350 x 5 = 21750 (bóng điện)

Đáp số: 21750 bóng điện

Câu 8 (Trang 100 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính nhẩm:

1000 + 2000 x 3 =

15000 - 9000 : 3=

(1000 + 2000) x 3 =

(15000 - 9000) : 3=

Trả lời:

1000 + 2000 x 3 = 7000

15000 - 9000 : 3= 12000

(1000 + 2000) x 3 = 9000

(15000 - 9000) : 3= 2000

Câu 9 (Trang 100 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đặt tính rồi tính:

857 + 2143

6000 - 37

4207 x 5

5847 : 3

3712 + 2534 + 837

5264 - 726

4756 x 3

38888 : 5

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 92: Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 10 (Trang 100 Toán VNEN 3 tập 2 )

Một cửa hàng có 7340kg gạo, đã bán được 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu kg gạo?

Trả lời:

Cửa hàng đó đã bán được số kg gạo là:

7340 : 4 = 1870 (kg gạo)

Vậy cửa hàng đó còn lại số kg gạo là:

7340 - 1870 = 5470 (kg gạo)

Đáp số: 5470 kg gạo

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 100 Toán VNEN 3 tập 2 )

Có một số có bốn chữ số, nếu lấy số đó nhân với 9 thì được số lớn nhất có 4 chữ số. Tìm số đó.

Trả lời:

Theo bài toán ta thấy: Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999.

Số cần tìm là: 9999 : 9 = 1111

⇒ Vậy số đó là 1111

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.