Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

A. Hoạt động khởi động

1 (Trang 36 Toán 8 VNEN Tập 1)

2 (Trang 36 Toán 8 VNEN Tập 1)

B. Hoạt động hình thành kiến thức

2 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 1)

1 (Trang 36 Toán 8 VNEN Tập 1)

2 (Trang 37 Toán 8 VNEN Tập 1)

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng một phân thức đã cho.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (M là một đa thức khác đa thức 0)

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho cùng một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng một phân thức đã cho.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (N là một nhân tử chung của A và B)

Đẳng thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất cho ta quy tắc đổi dấu:

Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho (ta xem như cả tử và mẫu của phân thức đều nhân với đa thức -1)

Tính chất này gọi là tính chất cơ bản của phân thức

3 (Trang 37 Toán 8 VNEN Tập 1)

C. Hoạt động luyện tập

1 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (hoặc chọn đáp án A/B/C/D trước câu trả lời đúng)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Hướng dẫn giải:

Câu A: Sai vì khi cả tử và mẫu của phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất nhân với đa thức x sẽ trở thành Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất tuy nhiên thiếu điều khiện đa thức x phải khác đa thức 0 do đó biểu thức này chưa đúng hoàn toàn; nó chỉ đúng hoàn toàn khi thêm điều kiện x#0

Câu B: Đúng vì ta chia cả tử và mẫu của phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất cho nhân tử chung của chúng là x + 1 sẽ được phân thức mới Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất bằng chính nó

Câu C: Đúng vì Ta dùng tính chất đổi dấu cả tử và mẫu của phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất sẽ được kết quả Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu D: Sai vì (x − 9)3 = (x − 9)(x − 9)2 = (x − 9)(9 − x)2 nên khi chia cho 9 - x thì phải đổi dấu Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

2 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy điền đa thức thích hợp vào chỗ trống (...) trong mỗi đẳng thức sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

3 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Hãy viết phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất dưới dạng phân thức có mẫu số lần lượt là:

a) x2 − 2x

b) x2 − 4

c) 6 − 3x

d) (x − 2)2

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

4 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy viết mỗi phân thức sau dưới dạng phân thức có mẫu số là 12x2y:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

5 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Hãy biểu diễn đa thức 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số lần lượt là:

a) 7

b) x

c) 9x + y

d) 3x − y

Lời giải:

Hướng dẫn giải:

a) 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số là 7

Ta có Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số là x

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số là 9x + y

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d) 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số là 3x − y

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

D. Hoạt động vận dụng

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 8 chương trình VNEN hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 (sgk, sbt, vbt) của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Toán 8 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học