Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

A. Hoạt động khởi động

1 (Trang 69 Toán 8 VNEN Tập 2)

a) Cho hai tam giác ABC và DEF có các kích thước như trong hình 37.

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

- So sánh các tỉ số: Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

- Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tình tỉ số Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất, so sánh với các tỉ số trên và dự đoán sự đồng dạng của hai tam giác ABC và DEF.

b) Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải.

Ta có: Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

- Học sinh đo và tính Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

- Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC ∼ Δ DEF.

Lời giải:

Ta có: Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

- Học sinh đo và tính Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

- Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC ∼ Δ DEF.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

2 (Trang 6 Toán 8 VNEN Tập 2)

c) * Vì sao Δ ABC và Δ PQR không đồng dạng với nhau?

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Δ ABC và Δ PQR có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra: Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC và Δ PQR không đồng dạng với nhau

C. Hoạt động luyện tập

1 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

a) Vẽ tam giác ABC có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất, AB = 5cm, AC = 7,5cm.

b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = 3cm, AE = 2cm. Hai tam giác AED và ABC có đồng dạng với nhau? Vì sao?

Hướng dẫn:

- Vẽ hình (theo yêu cầu đề ra) (h.40).

- Hai tam giác ABC và AED có góc A chung.

So sánh các tỉ số Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất rồi rút ra kết luận.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Δ ABC và Δ AED có góc A chung (1)

Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Từ (1), (2) ta được Δ ABC ∼ Δ AED.

2 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho góc Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 12cm. Trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OC = 6cm, OD = 8cm.

a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Δ OCB và Δ OAD có góc A chung(1)

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Từ (1), (2) ta được Δ OCB ∼ Δ OAD.

b) Từ câu a ta có Δ OCB ∼ Δ OAD

Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Tam giác IAB và tam giác ICD có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

D.E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

1 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

Đố em! Còn trường hợp đồng dạng nào của hai tam giác nữa?

Lời giải:

Trường hợp hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia.

2 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho Δ ABC vuông tại A và Δ A'B'C' vuông tại A'. Nếu ta có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất thì hai tam giác trên có đồng dạng với nhau không? Chứng minh.

Chú ý: Đây là một tính chất về một trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Δ ABC và Δ A'B'C' có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Mặt khác theo bài ra ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Từ (1) và (2) ta được Δ ABC ∼ Δ A'B'C'.

3 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

Chứng minh rằng nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giả sử Δ ABC ∼ Δ A'B'C', ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất hay tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

Vậy nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 8 chương trình VNEN hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 8 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.