Giải bài 10 trang 27 sgk Hình học 12Ôn tập chương I

Bài 10 (trang 27 SGK Hình học 12): Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a.

a)Tính thể tích khối tứ diện A’BB’C’.

Quảng cáo

b)Mặt phẳng đi qua A’B’ và trọng tâm tam giác ABC, cắt AC và BC lần lượt tại E và F. Tính thể tích hình chóp C.A’B’FE.

Lời giải:

a) Ta chia khối lẳng trụ đã cho thành hình chóp A’.ABC, C.A’B’C’ và C.A’BB’

Ta có: VA’.ABC = VA’B’C’ = Giải bài 10 trang 27 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 trong đó S là diện tích đáy S = SABC = SA’B’C’ và h là chiều cao của hình lăng trụ

Lại có: VABC.A’B’C’ = S.h

Do đó,

Giải bài 10 trang 27 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Trong đó, tam giác ABC là tam giác đều có độ dài cạnh bằng a nên Giải bài 10 trang 27 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Vì đây là hình lăng trụ đứng nên h = AA’ = BB’= CC’ = a.

Vậy thể tích hình chóp C.A’BB’ là:

Giải bài 10 trang 27 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12
Quảng cáo

b) Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AB và A’B’, G là trọng tâm của tam giác ABC.Đường thẳng qua G, song song với AB cắt AC và BC lần lượt tại E và F, đường thẳng EF chính là giao tuyến của hai mặt phẳng (GA’B’) và (ABC).

Giải bài 10 trang 27 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Giải bài 10 trang 27 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Quảng cáo

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 Bài ôn tập Chương 1 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


on-tap-chuong-mot-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12