Giải bài 12 trang 27 sgk Hình học 12Ôn tập chương I

Bài 12 (trang 27 SGK Hình học 12): Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi M là trung điểm A’B’, N là trung điểm BC.

Quảng cáo

a)Tính thể tích khối tứ diện ADMN

b)Mặt phẳng (DMN) chia khối lập phương đã cho thành hai khối đa diện. Gọi (H) là khối đa diện chứa đỉnh A, (H’) là khối đa diện còn lại. Tính tỉ số V(H)/V(H')

Lời giải:

a) Gọi M’ là hình chiếu của M lên mp(ABCD).

Giải bài 12 trang 27 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 Giải bài 12 trang 27 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12
Quảng cáo

b)-Mặt phẳng (DMN) cắt hình lập phương theo thiết diện MEDNF trong đó ME // ND, FN //DE và chia hình lập phương thành hai khối đa diện (H) và (H’), gọi phần khối lập phương chứa A, B, A’, mặt phẳng (DMN) là (H)

-Chia (H) thành các hình chóp F.DBN, D.ABFMA’ và D.A’EM.

Giải bài 12 trang 27 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 Giải bài 12 trang 27 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12
Quảng cáo

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 Bài ôn tập Chương 1 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


on-tap-chuong-mot-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12