Giải bài 2 trang 136 sgk Giải tích 12Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 2 (trang 136 SGK Giải tích 12): Tính α+ β,α- β với:

a) α = 3, β = 2i

b) α = 1 - 2i, β = 6i

Quảng cáo

c) α = 5i, β = -7i

d) α = 15; β = 4 - 2i

Lời giải:

a) Ta có: α + β = 3 + 2i ; α – β = 3 - 2i

b) α + β = (1 - 2i) + 6i = 1 + 4i;

    α – β = (1 - 2i) - 6i = 1 - 8i

c) α + β = 5i + (-7i) = -2i;

    α – β = 5i - (-7i) = 12i

d) α + β = 15 + (4 - 2i) = 19 - 2i ;

    α – β = 15 - (4 - 2i) = 11 + 2i

Kiến thức áp dụng

Cho hai số phức z1 = a1 + b1.i và z2 = a2 + b2i

z1 + z2 = (a1 + a2) + (b1 + b2).i

z1 - z2 = (a1 - a2) + (b1 - b2).i

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 4 Bài 2 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


cong-tru-va-nhan-so-phuc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12