Bài 2 trang 128 VBT Lịch Sử 9Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Bài tập 2 trang 128 VBT Lịch Sử 9: Điền kiến thức phù hợp vào cột bên phải về nguyên nhân thắng lợi, bài học king nghiệm, phương hướng đi lên của cách mạng Việt Nam từ năm 1930.

Lời giải:

Quảng cáo
Nguyên nhân thắng lợi

- Khối đoàn kết toàn dân luôn được cũng cố, giữ vững.

- Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm vì độc lập, tự do.

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ.

Bài học kinh nghiệm

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Sự nghiệp cách mạng là của toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Củng cố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương hướng đi lên Tiếp tục thực hiện sự nghiệp Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng tinh thần mà Đại hội VI đề ra: xây dựng chủ nghĩa xã hội do nhân dân làm chủ, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Quảng cáo

Các bài giải vở bài tập Lịch Sử lớp 9 (VBT Lịch Sử 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 9 | Giải VBT Lịch Sử 9 được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-34-tong-ket-lich-su-viet-nam-tu-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-den-nam-2000.jsp


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên