Bài 6 trang 98 VBT Lịch Sử 9Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bài tập 6 trang 98 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

Quảng cáo

a. Hãy điền tiếp vào kiến thức phù hợp vào bảng sau về các chiến dịch giữ vững quyền chủ động đánh địch từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến giữa năm 1953.

Thời gian Chiến dịch Kết quả - ý nghĩa
Đông – Xuân 1950 - 1951

- Trung du

- Đường số 18

- Hà – Nam - Ninh

- Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 vạn địch, tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của chúng.

- Rút kinh nghiệm cho các chiến dịch sau.

Đông – Xuân 1951 – 1952 - Hòa Bình

- Giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình – Sông Đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân

- các căn cứ du kích của ta được mở rộng.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các chiến dịch sau.

Thu – Đông 1952 Tây Bắc

- Giải phóng 28000 km2 với 25 vạn dân.

- Phá một phần âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của Thực dân Pháp.

- rút kinh nghiệm cho các chiến dịch sau.

Xuân – Hè 1953 Thượng Lào

- Giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong-xa-lì với trên 30 vạn dân

- Căn cứ kháng chiến ở Thượng Lào được mở rộng, nối liền với Tây Bắc Việt Nam, tạo thế mới uy hiếp địch.

Quảng cáo

b. Em hãy rút ra nhận xét về cuộc kháng chiến của ta từ chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến giữa năm 1953.

- Từ năm 1950 đến năm 1953, cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của quân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các mặt trận: kinh tế - chính trị - quân sự - ngoại giao. Trong đó, quan trọng nhất là các thắng lợi trên mặt trận quân sự. Với những thắng lợi này, ta đã giành và giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

c. Hãy điền kiến thức phù hợp vào bảng dưới đây về những thắng lợi trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế từ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 đến trước Đông – Xuân 1953 – 1954.

Thời gian Thắng lợi
Quân sự Chính trị, ngoại giao Kinh tế
1950 - Chiến thắng Biên giới - Các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ ta. - nền kinh tế dân chủ nhân dân được đẩy mạnh xây dựng và giữ vững
1951 - Chiến thắng trong các chiến dịch: Trung du, Đường số 18, Hà – Nam – Ninh.

- Mặt trận Liên Việt được thành lập.

- Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được thành lập

- tiếp tục xây dựng và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân
1952 - chiến thắng trong chiến dịch Hòa Bình. - Hệ thống chính trị được giữ vững.

- thực hiện cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

- Chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng

1953 - Chiến thắng trong chiến dịch Thượng Lào - Hệ thống chính trị được giữ vững - thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất ở một số xã thuộc vùng tự do.
Quảng cáo

Các bài giải vở bài tập Lịch Sử lớp 9 (VBT Lịch Sử 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 9 | Giải VBT Lịch Sử 9 được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-26-buoc-phat-trien-moi-cua-cuoc-khang-chien-toan-quoc-chong-thuc-dan-phap-1950-1953.jsp


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên