Bài 7 trang 93 VBT Lịch Sử 9Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài tập 7 trang 93 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

Quảng cáo

a. Em hãy nêu nhận xét về chính sách “dùng người Việt đánh người Việt” “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của Thực dân Pháp

- Về lí do: Thất bại trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947, kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp đã hoàn toàn phá sản → Pháp buộc phải chuyển sang thực hiện kế hoạch “đánh lâu dài” và “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”

- Về ý đồ:

Quảng cáo

+ Chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

+ Chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của ta.

b. Em hãy điền tiếp kiến thức vào cột bên phải để làm rõ những công việc mà Đảng và chính phủ ta phải thực hiện nhằm phá tan âm mưu mới của địch, đẩy mạng kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.

Công việc Nội dung
Về quân sự - Động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích.
Về chính trị

- Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

- Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt tiến hành hợp nhất thành một tổ chức thống nhất – Mặt trận Liên Việt

Về ngoại giao - Tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Về kinh tế

- Phá hoại kinh tế địch.

- Đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân.

Về văn hóa – giáo dục

- Tiến hành cải cách giáo dục.

- Hướng giáo dục vào phục vụ kháng chiến và kiến quốc.

Quảng cáo

c. Em có suy nghĩ gì về những việc làm trên?

- Những việc làm trên của Đảng và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là biểu hiện sâu sắc của đường lối kháng chiến toàn dân (toàn dân đánh giặc theo khấu hiệu “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài”), toàn diện (triển khai đánh địch trên tất cả các mặt trận).

- Những việc làm trên có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển lực lượng kháng chiến, tạo cơ sở vững mạnh cho cả nước tiếp tục chiến đấu chống Thực dân Pháp xâm lược.

Các bài giải vở bài tập Lịch Sử lớp 9 (VBT Lịch Sử 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 9 | Giải VBT Lịch Sử 9 được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-25-nhung-nam-dau-cua-cuoc-khang-chien-toan-quoc-chong-thuc-dan-phap-1946-1950.jsp


Tài liệu giáo viên