Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 68). Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 68). Tính:

a)

4 + 3 = … 1 + 9 = … 6 + 2 = … 3 + 3 = …
7 – 4 = … 10 – 1 = … 8 – 6 = … 6 – 3 = …
7 – 3 = … 10 – 9 = … 8 – 2 = … 6 – 0 = …

b)

9 – 2 – 6 = … 10 – 5 – 2 = … 5 – 2 – 1 = …
8 – 4 – 4 = … 5 + 5 – 8 = … 6 + 3 – 3 = …

Lời giải chi tiết:

a)

4 + 3 = 7 1 + 9 = 10 6 + 2 = 8 3 + 3 = 6
7 – 4 = 3 10 – 1 = 9 8 – 6 = 2 6 – 3 = 3
7 – 3 = 4 10 – 9 = 1 8 – 2 = 6 6 – 0 = 6

b)

9 – 2 – 6 = 1 10 – 5 – 2 = 3 5 – 2 – 1 = 2
8 – 4 – 4 = 0 5 + 5 – 8 = 2 6 + 3 – 3 = 6

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 68). Vừa gà vừa lợn có 10 con, trong đó có 6 con gà. Hỏi có mấy con lợn?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vừa gà, vừa lợn   : 10 con

Gà                        : 6 con

Lợn                      : … con?

Bài giải

Số con lợn là:

    10 – 6 = 4 (con)

Đáp số: 4 con.

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 68). Viết tiếp vào chỗ chấm:

Mỗi tuần lễ có … ngày là: chủ nhật, ……………………………………………………….

Lời giải chi tiết:

Mỗi tuần lễ có 7 ngày là: chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.