Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 73). Viết (theo mẫu):

a) Tám : 8

    Mười bảy : …

    Ba mươi hai : …

    Một : …

    Năm mươi : …

    Sáu mươi mốt : …

b) 0 : không

    90 : …

    87 : …

    3 : …

    11 : …

    45 : …

Lời giải chi tiết:

a)

    Mười bảy : 17

    Ba mươi hai : 32

    Một : 1

    Năm mươi : 50

    Sáu mươi mốt : 61

b)

    90 : chín mươi

    87 : tám mươi bảy

    3 : ba

    11 : mười một

    45 : bốn mươi lăm

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 74). Tính:

a)

9 + 1 = … 15 – 4 = … 4 + 4 = … 25 + 2 = …
6 – 3 = … 11 + 7 = … 8 – 4 = … 48 – 6 = …
2 + 7 = … 10 – 2 = … 8 – 0 = … 54 + 3 = …

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

a)

9 + 1 = 10 15 – 4 = 11 4 + 4 = 8 25 + 2 = 27
6 – 3 = 3 11 + 7 = 18 8 – 4 = 4 48 – 6 = 42
2 + 7 = 9 10 – 2 = 8 8 – 0 = 8 54 + 3 = 57

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 74). Điền dấu >, <, = vào chố chấm:

28 … 31 84 … 90 54 … 50 + 5
65 … 64 72 … 72 25 … 20 + 5
23 … 32 48 … 39 86 … 80 + 7

Lời giải chi tiết:

28 < 31 84 < 90 54 < 50 + 5
65 > 64 72 = 72 25 = 20 + 5
23 < 32 48 > 39 86 < 80 + 7

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 74). Một lớp học có 32 học sinh, sau đó có thêm 3 học sinh nữa. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lớp học có   : 32 học sinh

Thêm            : 3 học sinh

Lớp có          : … học sinh?

Bài giải

Lớp có số học sinh là:

    32 + 3 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh.

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 74). Đo rồi viết số đo độ dài mỗi đoạn thẳng vào chõ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.