Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 72). Viết các số:

a) Từ 20 đến 35: …………………………………………………………………………..

b) Từ 40 đến 59: …………………………………………………………………………..

c) Từ 85 đến 100: ………………………………………………………………………….

Lời giải chi tiết:

a) Từ 20 đến 35: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

b) Từ 40 đến 59: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

c) Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 72). Viết các số tròn chục có hai chữ số

………………………………………………………………………………………

Lời giải chi tiết:

Các số tròn chục có hai chữ số: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 72). Tính:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

76 – 36 – 10 = …

94 + 5 – 4 = …

44 + 25 – 19 = …

Lời giải chi tiết:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

76 – 36 – 10 = 30

94 + 5 – 4 = 95

 44 + 25 – 19 = 50

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 73). Một rổ cam và quýt có 50 quả, trong đó có 30 quả quýt. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cam và quýt  : 50 quả

Quýt có         : 30 quả

Cam có          : … quả?

Bài giải

Số quả cam có là:

     50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 73). Đo rồi viết số đo độ dài của đoạn thẳng MN:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 130: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Độ dài của đoạn thẳng MN là: …………………………

Lời giải chi tiết:

Độ dài của đoạn thẳng MN là: 11cm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.