Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 71). Tính nhẩm:

a)

30 + 20 = … 50 – 30 = … 60 + 30 = …
60 + 10 = … 70 – 40 = … 90 – 60 = …
40 + 40 = … 90 – 50 = … 90 – 30 = …

b)

24 + 1 = … 64 – 4 = … 80 + 6 = …
73 + 2 = … 36 – 5 = … 86 – 6 = …
50 + 8 = … 47 – 1 = … 86 – 80 = …

Lời giải chi tiết:

a)

30 + 20 = 50 50 – 30 = 20 60 + 30 = 90
60 + 10 = 70 70 – 40 = 30 90 – 60 = 30
40 + 40 = 80 90 – 50 = 40 90 – 30 = 60

b)

24 + 1 = 25 64 – 4 = 60 80 + 6 = 86
73 + 2 = 75 36 – 5 = 31 86 – 6 = 80
50 + 8 = 58 47 – 1 = 46 86 – 80 = 6

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 71). Tính:

34 + 2 + 3 = … 56 – 4 + 6 = … 86 – 6 + 4 = …
64 + 3 – 5 = … 78 – 3 – 3 = … 52 + 0 – 2 = …

Lời giải chi tiết:

34 + 2 + 3 = 39 56 – 4 + 6 = 58 86 – 6 + 4 = 84
64 + 3 – 5 = 62 78 – 3 – 3 = 72 52 + 0 – 2 = 50

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 71). Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 71). Một cửa hàng có 38 búp bê, đã bán được 20 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có              : 38 búp bê

Đã bán       : 20 búp bê

Còn lại       : … búp bê?

Bài giải

Số búp bê cửa hàng còn lại là:

    38 – 20 = 18 (búp bê)

Đáp số: 18 búp bê.

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 72). Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.