Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 1 (trang 76 vbt Toán 2 tập 2)

Tính :

Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 76 vbt Toán 2 tập 2)

Đặt tính rồi tính :

567 − 425     738 − 207

752 − 140     865 − 814

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính:  Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 76 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm (theo mẫu) :

a) 

500 – 300 = 200 600 − 300 = ... 700 − 200 = ....
500 − 400 = ... 700 − 300 = ... 800 − 300 = ....

b) 

1000 – 200 = 800 1000 − 300 = ... 1000 − 400 = ...
1000 − 500 = ... 1000 − 600 = ... 1000 − 800 = ...

Phương pháp giải:

a) Lấy chữ số hàng trăm trừ chữ số hàng trăm của số thứ hai rồi viết thêm 2 chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

b) Lấy 10 trừ đi chữ số hàng trăm của số thứ hai rồi viết thêm hai chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết:

a) 500–300 = 200

    500 − 400 = 100

    600 − 300 = 300

    700 − 300 = 400

    700 − 200 = 500

    800 − 300 = 500

b) 1000–200 = 800

    1000 − 500 = 500

    1000 − 300 = 700

    1000 − 600 = 400

    1000 − 400 = 600

    1000 − 800 = 200

Bài 4 (trang 76 vbt Toán 2 tập 2)

Khối lớp 1 có 287 học sinh, khối lớp 2 có ít hơn khối lớp 1 là 35 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của khối lớp 1 trừ đi 35 học sinh.

Lời giải chi tiết:

Khối lớp 2 có số học sinh là :

    287 − 35 = 252 (học sinh)

Đáp số: 252 học sinh.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.