Kết nối JDBC với MySQLChương này, chúng ta cùng tìm hiểu các bước đơn giản để thiết lập một kết nối JDBC với MySQL Database. Trong loạt bài hướng dẫn về JDBC này, mình sử dụng MySQL, do đó, trong các chương trình ví dụ trong bài, mình sử dụng root là username và 123456 là mật khẩu.

Để kết nối ứng dụng Java với MySQL Database, bạn cần tải mysqlconnector.jar file. Sau đó, bạn theo một trong hai cách:

1. Dán mysqlconnector.jar file trong JRE/lib/ext folder.

2. Thiết lập classpath:

 • Thiết lập classpath tạm thời: đầu tiên bạn tìm mysqlconnector.jar file, sau đó mở command prompt và viết: C:>set classpath=c:\folder\mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar;.;

 • Thiết lập classpath vĩnh viễn: Vào MyComputer properties -> advanced tab -> environment variables -> tạo tab mới user variable -> viết giá trị path trong tên biến -> dẫn đến thư mục bin của cài đăt java -> ok -> ok -> ok.

 • Xây dựng ClassPath của ngôn ngữ Java

  Trong variable name, bạn viết classpath và trong variable value, bạn dán path là C:\folder\mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar;.;

Sau đó, để kết nối ứng dụng Java với MySQL Database, bạn thực hiện theo 5 bước như dưới đây. Chúng ta cần biết các thông tin sau về MySQL Database:

1. Lớp Driver cho MySQL Database là com.mysql.jdbc.Driver.

2. Địa chỉ kết nối cho MySQL Database là jdbc:mysql://localhost:3306/sinhvien. Trong đó:

 • jdbc là API

 • mysql là cơ sở dữ liệu

 • localhost là tên server mà MySQL đang chạy (chúng ta cũng có thể sử dụng địa chỉ IP tại đây)

 • 3306 là số hiệu cổng

 • sinhvien là tên của cơ sở dữ liệu (tùy theo cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng)

Quảng cáo

3. Username mặc định cho MySQL Database là root.

4. Password được cung cấp bởi người dùng tại thời điểm cài đặt MySQL Database (với mình là 123456).

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một bảng trong MySQL Database.

// Tao co so du lieu co ten la sinhvien
create database sinhvien; 
// Chon co so du lieu de lam viec
use sinhvien; 
// Tao bang hocphi trong co so du lieu tren
create table hocphi(mssv number(10),ho varchar2(50), ten varchar2(30),hocphi number(3));

Ví dụ để kết nối ứng dụng Java với MySQL Database

Trong ví dụ này, mình sử dụng username mặc định là root và password của mình là 123456. Chương trình đơn giản này được sử dụng để lấy tất cả bản ghi có trong bảng hocphi. Mình đã liệt kê và comment chi tiết về các bước trong khi kết nối ứng dụng Java với MySQL Database để bạn tiện theo dõi.

package com.vietjack.jdbc;

import java.sql.*; 
class ViDuJDBC{ 
public static void main(String args[]){ 
try{ 
// Buoc 1: Tai lop Driver 
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

// Buoc 2: Tao doi tuong Connection  
Connection con=DriverManager.getConnection( 
"jdbc:mysql://localhost:3306/sinhvien","root","123456"); 
 
// sihvien la ten co so du lieu, root la username va mat khau la 123456 

// Buoc 3: Tao doi tuong Statement  
Statement stmt=con.createStatement(); 
// Buoc 4: Thuc thi truy van  
ResultSet rs=stmt.executeQuery("SELECT * FROM hocphi"); 
 
while(rs.next()) 
System.out.println(rs.getInt(1)+" "+rs.getString(2)+" "+rs.getString(3)+ rs.getInt(4));
 
// Buoc 5: Dong doi tuong Connection  
con.close(); 
 
}catch(Exception e){ System.out.println(e);} 
 
} 
} 

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.