Hàm CONCAT trong MySQLHàm CONCAT trong MySQL được sử dụng để nối hai chuỗi để tạo thành một chuỗi đơn. Bạn thử ví dụ sau:

SELECT CONCAT('HELLO ', 'MYSQL');

//Ket qua la:
+----------------------------+
| CONCAT('HELLO ', 'MYSQL') |
+----------------------------+
| HELLO MYSQL        |
+----------------------------+

Để hiểu cách sử dụng của hàm CONCAT(), giả sử có bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Hàm CONCAT trong MySQL
Quảng cáo

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn nối chuỗi tất cả ho, ten và diemthi, bạn sử dụng lệnh sau:

SELECT CONCAT(ho, ten, diemthi)
  FROM sinhvienk58;

Kết quả là:

Hàm CONCAT trong MySQL

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:


ham_huu_ich_trong_mysql.jsp