Hàm COUNT trong MySQLHàm COUNT trong MySQL là hàm đơn giản nhất và rất có ích trong việc đếm số bản ghi, được mong chờ để trả về từ một lệnh SELECT.

Để hiểu cách sử dụng của mệnh đề GROUP BY, bạn theo dõi bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Mệnh đề GROUP BY trong MySQL

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn đếm tổng số hàng trong bảng này, bạn làm điều này như sau:

mysql> SELECT COUNT(*) FROM sinhvienk58;

//Ket qua la:
+---------------------------+
| COUNT(*)         |
+---------------------------+
| 6             |
+---------------------------+
Quảng cáo

Tương tự, nếu bạn muốn đếm tổng số bản ghi có diemthi bằng 8, bạn thực hiện:

SELECT COUNT(*) FROM sinhvienk58
  WHERE diemthi=8;
//Ket qua la:  
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|    2 |
+----------+

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:


ham_huu_ich_trong_mysql.jsp


Tài liệu giáo viên