Hàm MIN trong MySQLHàm MIN trong MySQL được sử dụng để tìm bản ghi với giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp bản ghi.

Để hiểu cách sử dụng hàm MIN, bạn xem xét bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Hàm MIN trong MySQL

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn lấy giá trị nhỏ nhất của diemthi, bạn sử dụng lệnh sau:

SELECT MIN(diemthi)
  FROM sinhvienk58;
//Ket qua la:  
+--------------+
| MIN(diemthi) |
+--------------+
|    8.00  |
+--------------+
Quảng cáo

Bạn có thể tìm giá trị nhỏ nhất cho ten bởi sử dụng mệnh đề GROUP BY, như sau:

SELECT mssv, ten, MIN(diemthi)
  FROM sinhvienk58 GROUP BY ten;

Kết quả là:

Hàm MIN trong MySQL

Bạn cũng có thể sử dụng hàm MIN cùng với hàm MAX để tìm giá trị nhỏ nhất. Bạn thử ví dụ:

SELECT MIN(diemthi) Nhonhat, MAX(diemthi) Lonnhat
  FROM sinhvienk58;
  
//Ket qua la:  
+---------+----------+
| Nhonhat | Lonnhat |
+---------+----------+
|  8.00 | 10.00  |
+---------+----------+

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:


ham_huu_ich_trong_mysql.jsp