Hàm RAND trong MySQLHàm RAND trong MySQL được sử dụng để tạo các số ngẫu nhiên giữa 0 và 1.

SELECT RAND( ), RAND( ), RAND( );

Kết quả là:

Hàm RAND trong MySQL

Khi được triệu hồi với một tham số nguyên, hàm RAND() sử dụng giá trị đó để cung cấp cho Random Number Generator (Bộ tạo số ngẫu nhiên). Mỗi khi bạn cung cấp cho Generator này một giá trị số, hàm RAND() tạo một dãy số có tính lặp như sau:

SELECT RAND(1), RAND( ), RAND( );

Bạn có thể sử dụng ORDER BY RAND() để ngẫu nhiên hóa một tập hợp các hàng hoặc giá trị như sau:

Để hiểu cách sử dụng của ORDER BY RAND(), giả sử có bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Hàm RAND trong MySQL
Quảng cáo

Bây giờ, sử dụng các lệnh sau sẽ cho kết quả khác nhau:

SELECT * FROM sinhvienk58 ORDER BY RAND();

Kết quả là:

Hàm RAND trong MySQL

Tiếp tục lệnh trên sẽ cho kết quả là:

Hàm RAND trong MySQL

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:


ham_huu_ich_trong_mysql.jsp