Hàm SQRT trong MySQLHàm SQRT trong MySQL được sử dụng để tìm căn bậc hai của bất kỳ số nào. Bạn có thể sử dụng lệnh SELECT để tìm căn bậc hai của bất kỳ số nào như sau:

SELECT SQRT(25);

//Ket qua la:
+----------+
| SQRT(25) |
+----------+
| 5.000000 |
+----------+

Bạn đang nhìn thấy giá trị float ở đây, vì nội tại MySQL sẽ thao tác căn bậc hai trong kiểu dữ liệu float.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SQRT để tìm căn bậc hai của các bản ghi đa dạng. Để hiểu chi tiết hơn về hàm SQRT, giả sử có một bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Hàm SQRT trong MySQL
Quảng cáo

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn tính căn bậc hai của tất cả diemthi, bạn sử dụng lệnh sau:

SELECT ten, SQRT(diemthi)
    FROM sinhvienk58;

Kết quả là:

Hàm SQRT trong MySQL

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:


ham_huu_ich_trong_mysql.jsp