Hàm SUM trong MySQLHàm SUM trong MySQL được sử dụng để tìm tổng của một trường trong các bản ghi đa dạng.

Để hiểu cách sử dụng hàm SUM, bạn xem xét bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Hàm SUM trong MySQL

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn tính tổng của tất cả diemthi, bạn sử dụng lệnh sau:

SELECT SUM(diemthi)
    FROM sinhvienk58;
    
//Ket qua la:
+--------------+
| SUM(diemthi) |
+--------------+
|      62.00   |
+--------------+
Quảng cáo

Bạn có thể tính tổng của các bản ghi đa dạng bởi sử dụng mệnh đề GROUP BY. Ví dụ sau tính tổng tất cả bản ghi liên quan tới một người:

SELECT ten, SUM(diemthi)
    FROM sinhvienk58 GROUP BY ten;

Kết quả là:

Hàm SUM trong MySQL

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:


ham_huu_ich_trong_mysql.jsp