Những chuyển biển và thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thể kỉ XX

Những chuyển biển và thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thể kỉ XX

Câu hỏi: Trình bày những chuyển biển và thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thể kỉ XX?

Trả lời:

Quảng cáo

- Từ sau 1975, thơ chưa tạo được sự lôi cuốn hấp dẫn như các giai đoạn trước. Tuy nhiên vẫn có một số tác phẩm ít nhiều gây chú ý cho người đọc: Di cảo thơ (Chế Lan Viên), Tự hát (Xuân Quỳnh), Tiếng hát tháng Giêng (Y Phương),...

- Từ sau 1975 văn xuôi có nhiều thành tựu hơn so với thơ ca. Xu thế đổi mới trong cách viết cách tiếp cận chiến tranh, hiện thực đời sống ngày càng rõ nét với nhiều tác phẩm của Mưa mùa hạMùa lá rụng (Ma văn Kháng), Gặp gỡ cuối năm (Nguyễn Khải),...

- Thể loại kịch từ sau 1975 phát triển mạnh mẽ (Lưu Quang Vũ, Xuân Trình...).

- Từ năm 1986 văn học chính thức bước vào thời kì đổi mới. Gắn bó với đời sống, cập nhật những vấn đề của đời sống hàng ngày. Các thể loại phóng sự, truyện ngắn, bút kí, hồi kí... đều có những thành tựu tiêu biểu.

⇒ Nhìn chung về văn học sau 1975

- Văn học đã từng bước chuyển sang giai đoạn đổi mới và vận động theo hướng dân chủ hoá, mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc.

- VH cũng phát triển đa dạng hơn về đề tài, phong phú, mới mẻ hơn về bút pháp, cá tính sáng tạo của nhà văn được phát huy.

- Nét mới của VH giai đoạn này là tính hướng nội, đi vào hành trình tìm kiếm bên trong, quan tâm nhiều hơn đến số phận con người trong những hoàn cảnh phức tạp của đời sống.

- Tuy nhiên VH giai đoạn này cũng có những hạn chế: đó là những biểu hiện quá đà, thiếu lành mạnh hoặc nảy sinh khuynh hướng tiêu cực, nói nhiều tới các mặt trái của xã hội...

Quảng cáo

Xem thêm các câu hỏi ôn tập về các tác phẩm Ngữ văn lớp 12 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên