Trắc nghiệm bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống có đáp án

Trắc nghiệm bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống có đáp án

Câu 1 : Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về khái niệm thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống?

A. Bàn bạc về một tư tưởng, đạo lí trong cuộc sống.

B. Bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

C. Bàn bạc về vấn đề trong tác phẩm văn học.

D. Đáp án A và B

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người ( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.

Chọn đáp án : B

Câu 2 : Hiện tượng đời sống được đưa ra nghị luận:

A. Chỉ có ý nghĩa tích cực.

B. Chỉ có ý nghĩa tiêu cực.

C. Vừa tích cực, vừa tiêu cực.

D. Cả 3 đều đúng.

Nghị luận về một hiện tượng đời sống sẽ bao gồm các hiện tượng có ý nghĩa tiêu cực, tích cực hoặc vừa tích cực, vừa tiêu cực.

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Phần thân bài của một bài văn về hiện tượng đời sống cần có mấy luận điểm?

A. 2 luận điểm

B. 3 luận điểm

C. 4 luận điểm

D. 5 luận điểm

Phần thân bài của một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống cần có 4 luận điểm chính:

+ Luận điểm 1: Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 2: Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 3: Lí giải nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 4: Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đời sống.

Chọn đáp án : C

Câu 4 : Đề nào dưới đây không phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

A. Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về việc cháy rừng Amazon hiện nay.

B. “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất.” (Đ.Đi-đơ-rơ). Hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên.

C. Suy nghĩ của em về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.

D. Suy nghĩ của anh (chị) về bệnh vô cảm trong đời sống hiện nay.

- Khái niệm nghị luận về một hiện tượng đời sống: Bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẻ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.

- Đề bài trình bày suy nghĩ về câu nói của Đ.Đi-đơ-rơ thuộc đề bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Chọn đáp án : B

Câu 5 : Điểm khác nhau cơ bản nhất của bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lí là gì?

A. Về nội dung.

B. Về phương pháp

C. Về thể loại.

D. Về ngôn ngữ diễn đạt.

- Điểm khác nhau cơ bản nhất của một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lý là về nội dung.

+ “Nghị luận về một tư tưởng đạo lí là một quá trình kết hợp với những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lí trong cuộc đời.”

+ “Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.”

Chọn đáp án : A

Câu 6 : Yêu cầu về mặt nội dung khi viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống?

A. Bài viết phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề.

B. Phân tích về mặt đúng, sai, mặt lợi và hại của vấn đề.

C. Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

- Các yêu cầu về mặt nội dung khi viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống:

+ Bài viết phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề.

+ Phân tích về mặt đúng, sai, mặt lợi và hại của vấn đề.

+ Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

Chọn đáp án : D

Câu 7 : Đề bài:"Điện thoại di động đang khiến giới trẻ xa nhau hơn. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó" có phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống không?

A. Có

B. Không

- Dựa vào khái niệm của bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống để xác định: “Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.”

- Đề bài trên là đề bài nghị luận về một hiện tượng đời sống

Chọn đáp án : A

Câu 8 : Nối cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung chính của các luận điểm?

A. Luận điểm 1

B. Luận điểm 2

C. Luận điểm 3

D. Luận điểm 4

1. Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống.

2. Lí giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đời sống, đưa ra các nguyên nhân

3. Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống

4. Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đời sống.

Nôi dung chính của 4 luận điểm:

+ Luận điểm 1: Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống, làm rõ những hình ảnh, từ ngữ, khái niệm trong đề bài.

+ Luận điểm 2: Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống. Thực tế các vấn đề đang diễn ra như thế nào, có ảnh hưởng ra sao đối với đời sống, thái độ của xã hội đối với vấn đề.

+ Luận điểm 3: Lí giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đời sống, đưa ra các nguyên nhân nảy sinh vấn đề, các nguyên nhân từ chủ quan, khách quan, do tự nhiên, do con người.

+ Luận điểm 4: Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đời sống.

Câu 9 : Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

A. Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh vượt khó.

B. Suy nghĩ về con người không chịu thua số phận.

C. Suy nghĩ về tác phẩm “Làng” của Kim Lân.

D. Suy nghĩ về những con người sống vì cộng đồng.

Dựa vào khái niệm của bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. “Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẻ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.”

Chọn đáp án : C

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên