Trắc nghiệm bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới có đáp án

Trắc nghiệm bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới có đáp án

Câu 1 : Văn bản “Những ngày đầu của nước Việt Nam mới” của tác giả nào?

A. Tố Hữu

B. Võ Nguyên Giáp

C. Phạm Văn Đồng

D. Trường Chinh

Chọn đáp án : B

Câu 2 : Quê của tác giả Võ Nguyên Giáp ở đâu?

A. Hà Nội

B. Quảng Bình

C. Quảng Trị

D. Thừa Thiên Huế

Chọn đáp án : B

Câu 3 : Văn bản thuộc chương mấy của tập hồi kí “Những năm tháng không thể nào quyên” ?

A. Chương 10

B. Chương 11

C. Chương 12

D. Chương 13

Chọn đáp án : C

Câu 4 : Để hồi tưởng về những ngày đầu của nước Việt Nam mới, tác giả đã xuất phát từ điểm nhìn hiện tại nào?

A. Bối cảnh đất nước năm 1970, thời điểm gay go, ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mĩ.

B. Thời điểm gay go, ác liệt của cuộc chiến tranh chống Pháp.

C. Thời hiện tại hòa bình.

D. Cả A,B và C đều sai.

Chọn đáp án : A

Câu 5 : Văn bản đã nêu rõ những khó khăn, nguy nan của nước Việt Nam mới ra sao?

A. Mọi hoạt động của Đảng vẫn tiến hành theo phương thức bí mật.

B. Tình hình kinh tế, tài chính khó khăn.

C. Đời sống nhân dân thấp, thất nghiệp, nạn đói và dịch bệnh.

D. Cuộc xâm lăng của thực dân Pháp nổ ra sớm ở Nam Bộ làm cho khó khăn càng trở nên trầm trọng.

E. Cả 4 đáp án trên

Chọn đáp án : E

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác