Trắc nghiệm bài Nhân vật giao tiếp có đáp án

Trắc nghiệm bài Nhân vật giao tiếp có đáp án

Câu 1 : Chọn đáp án đúng:

A. Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện mục đích nhận thức.

B. Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, tiến hành chủ yếu bằng phương tiện phi ngôn ngữ, nhằm thực hiện mục đích nhận thức.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện mục đích nhận thức.

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Hoạt động giao tiếp xảy ra ở:

A. Người nói

B. Người nghe

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Hoạt động giao tiếp xảy ra: người nói, người nghe.

Chọn đáp án : C

Câu 3 : Có mấy nhân tố trong hoạt động giao tiếp?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Các nhân tố trong hoạt động giao tiếp:

- Nhân vật giao tiếp

- Nội dung giao tiếp

- Mục đích giao tiếp

- Hoàn cảnh giao tiếp

- Phương tiện và cách thức giao tiếp.

Chọn đáp án : C

Câu 4 : Nội dung sau về nhân vật giao tiếp đúng hay sai?

“Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện trong vai người nói (người viết), hoặc vai người nghe (người đọc); ở giao tiếp dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai và luận phiên lượt lời với nhau”.

A. Đúng

B. Sai

Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện trong vai người nói (người viết), hoặc vai người nghe (người đọc); ở giao tiếp dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai và luận phiên lượt lời với nhau.

Chọn đáp án : A

Câu 5 : Điều kiện vị thế không chi phối lời nói về nội dung và hình thức ngôn ngữ. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Vị thế của nhân vật giao tiếp chi phối lời nói về nội dung và hình thức ngôn ngữ.

Chọn đáp án : B

Câu 6 : Những điều kiện chi phối lời nói về nội dung và hình thức của ngôn ngữ là:

A. Vị thế, lứa tuổi

B. Giới tính

C. Nghề nghiệp

D. Tất cả các đáp án trên

Những điều kiện chi phối lời nói về nội dung và hình thức ngôn ngữ:

+ Vị thế: ngang hàng hoặc cách biệt, có thể xa lạ hay có quan hệ thân tình.

+ Những đặc điểm khác của từng người (lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, vốn sống, văn hóa,....)

Chọn đáp án : D

Câu 7 : Để đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp, mỗi nhân vật giao tiếp tùy thuộc vào:

A. Ngữ cảnh

B. Đối tượng giao tiếp

C. C. Ngôn ngữ giao tiếp

D. Tất cả các đáp án trên

Để đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp, mỗi nhân vật giao tiếp tùy thuộc vào ngữ cảnh mà lựa chọn và thực hiện chiến lược giao tiếp phù hợp (bao gồm việc lựa chọn đề tài, nội dung, phương tiện ngôn ngữ, cách thức, thứ tự nói hoặc viết,...)

Chọn đáp án : A

Câu 8 : Để thực hiện chiến lược giao tiếp phù hợp, nhân vật giao tiếp cần:

A. Lựa chọn đề tài, nội dung giao tiếp

B. Lựa chọn phương tiện ngôn ngữ

C. Cách thức, thứ tự nói hoặc viết

D. Tất cả các đáp án trên

Để đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp, mỗi nhân vật giao tiếp tùy thuộc vào ngữ cảnh mà lựa chọn và thực hiện chiến lược giao tiếp phù hợp (bao gồm việc lựa chọn đề tài, nội dung, phương tiện ngôn ngữ, cách thức, thứ tự nói hoặc viết,...)

Chọn đáp án : D

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác