SBT Tiếng Anh 10 trang 74, 75 Commulative Review 2 (Unit I – 3) - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 74, 75 Commulative Review 2 (Unit I – 3) sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 74, 75 Commulative Review 2 (Unit I – 3) - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 74 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the sentences and underline the key words. Then listen to the in formation about the London Cinema Museum. Are the sentences true (T) or false (F)? (Đọc các câu và gạch chân các từ khóa. Sau đó nghe giới thiệu về Bảo tàng Điện ảnh Luân Đôn. Các câu đúng (T) hay sai (F)?)

CD2_12

1. The London Cinema Museum isn't very well-known.

2. The actor Charlie Chaplin once visited the museum.

3. You needn't go on a guided tour if you want to visit the collection.

4. You don't have to buy a ticket to see a film before the day of the showing.

5. The museum is difficult to get to.

Hướng dẫn dịch:

1. Bảo tàng Điện ảnh London không nổi tiếng lắm.

2. Nam diễn viên Charlie Chaplin trong một lần đến thăm viện bảo tàng.

3. Bạn không cần phải tham gia một chuyến tham quan có hướng dẫn nếu bạn muốn tham quan bộ sưu tập.

4. Bạn không cần phải mua vé xem phim trước ngày chiếu.

5. Bảo tàng rất khó để đến được.

Quảng cáo

Đáp án:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. F

Nội dung bài nghe:

And now for something different.

The City of London is famous for its many museums: the British Museum and the Victoria & Albert to name but a few. However, there are also a number of other smaller institutions that are not quite so famous, but are well worth a visit. This is the case of the London Cinema Museum. The London Cinema Museum houses a collection of all kinds of things related to the cinema of the past, including films, equipment and furnishings. Many of the exhibits date back to the earliest days of cinema in the 1890s. What's more, the collection is housed in a beautiful old building called The Master House which itself has a place in cinema history. The building was once a home for poor people, and the English actor Charlie Chaplin spent some time there as a child when his family had no money to feed him.

The collection is well worth visiting, but in order to see it, you have to book a guided tour. The museum is open on most days of the year and you can book online or by phone. The price is £10 for adults and £7 for students with a student card.

As well as the collection, the museum holds regular talks and presentations by some of the most important experts on film and cinema. Several nights a month, there is also a showing of a film from the museum's collection. Tickets for these events are available in advance at £8.50 for adults and £6.50 for students or for a slightly higher price at the door: £10 for adults and £7 for students.

Located in the district of Kennington, to the south of the river, the museum is easy to get to by public transport. The nearest tube stations are Kennington and Elephant and Castle, but many London buses stop nearby, if you prefer travelling overland.

So, if you're a fan of the cinema, and you're spending some time in London, why not find out what's on at the Cinema Museum? If you manage to fit a visit into your busy schedule, you won't be disappointed.

Hướng dẫn dịch:

Và bây giờ cho một cái gì đó khác nhau.

Thành phố Luân Đôn nổi tiếng với nhiều bảo tàng: Bảo tàng Anh và Victoria & Albert, trừ một số ít. Tuy nhiên, cũng có một số học viện nhỏ khác không quá nổi tiếng nhưng cũng rất đáng để bạn ghé thăm. Đây là trường hợp của Bảo tàng Điện ảnh London. Bảo tàng Điện ảnh London có một bộ sưu tập tất cả những thứ liên quan đến rạp chiếu phim ngày xưa, bao gồm phim, thiết bị và đồ đạc. Nhiều cuộc triển lãm có từ những ngày đầu tiên của điện ảnh vào những năm 1890. Hơn nữa, bộ sưu tập được đặt trong một tòa nhà cổ tuyệt đẹp có tên là The Master House, bản thân nó đã có một vị trí trong lịch sử điện ảnh. Tòa nhà từng là nhà của những người nghèo, và nam diễn viên người Anh Charlie Chaplin đã dành một thời gian ở đó khi còn nhỏ khi gia đình không có tiền nuôi anh.

Bộ sưu tập rất đáng để tham quan, nhưng để xem nó, bạn phải đặt một chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Bảo tàng mở cửa vào hầu hết các ngày trong năm và bạn có thể đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại. Giá là £ 10 cho người lớn và £ 7 cho sinh viên có thẻ sinh viên.

Cũng như bộ sưu tập, bảo tàng thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện và thuyết trình của một số chuyên gia quan trọng nhất về phim và điện ảnh. Nhiều đêm trong tháng, tại đây cũng có chiếu một bộ phim từ bộ sưu tập của bảo tàng. Vé cho các sự kiện này được bán trước với giá £ 8,50 cho người lớn và £ 6,50 cho sinh viên hoặc với giá cao hơn một chút tại cửa: £ 10 cho người lớn và £ 7 cho sinh viên.

Nằm ở quận Kennington, về phía nam của con sông, bảo tàng rất dễ đi đến bằng phương tiện công cộng. Các ga tàu điện ngầm gần nhất là Kennington và Elephant and Castle, nhưng nhiều xe buýt Luân Đôn dừng gần đó, nếu bạn thích đi du lịch trên bộ.

Vì vậy, nếu bạn là người yêu thích rạp chiếu phim và bạn đang dành thời gian ở London, tại sao không tìm hiểu những gì đang diễn ra tại Bảo tàng Điện ảnh? Nếu bạn quản lý để phù hợp với một chuyến thăm vào lịch trình bận rộn của mình, bạn sẽ không phải thất vọng.

Speaking

2 (trang 74 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Work in pairs. You are at home with a friend and there is nothing you want to watch on TV. You are looking at the films available on the pay-per-view channel. Express your opinions about the films below. Which film will you pay to see, and why? Why are you rejecting the other options? (Làm việc theo cặp. Bạn đang ở nhà với một người bạn và không có gì bạn muốn xem trên TV. Các bạn đang xem các bộ phim có trên kênh trả phí khi xem. Hãy bày tỏ ý kiến của bạn về những bộ phim dưới đây. Bạn sẽ trả tiền để xem bộ phim nào, và tại sao? Tại sao bạn lại từ chối các lựa chọn khác?)

SBT Tiếng Anh 10 trang 74, 75 Commulative Review 2 (Unit I – 3) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo


(Học sinh tự thực hành)

Reading

3 (trang 74-75 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the text and choose the best answers. Underline the sentences in the text that helped you decide. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất. Gạch chân những câu trong văn bản đã giúp bạn quyết định.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 74, 75 Commulative Review 2 (Unit I – 3) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

SBT Tiếng Anh 10 trang 74, 75 Commulative Review 2 (Unit I – 3) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. b (watching all thirteen episodes)

2. a (nervously)

3. c (monthly subscription)

4. d (watch what they want when they want)

5. c (The series was extremely popular and won a number of awards.)

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang xem gì?

Bên ngoài trời tối, nhưng Mike Owen mười tám tuổi không nhận thấy thời gian đang trôi qua. Hôm nay, anh ấy chỉ làm một việc: ngồi trước màn hình máy tính, xem tất cả mười ba tập của một bộ phim truyền hình.

Xem một cách say sưa - xem nhiều tập của một bộ phim truyền hình trong một lần ngồi - ngày càng trở nên phổ biến hơn. Và không khó để hiểu tại sao. Trước đây, người xem phải hồi hộp chờ đợi giữa các tập của bộ phim truyền hình yêu thích, vì chúng thường chỉ được phát sóng một lần trong tuần. Mỗi tập phim kết thúc với một khoảnh khắc hồi hộp được gọi là 'kẻ phá đám', và người hâm mộ thường ở lại cả bảy ngày để tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi với công nghệ phát trực tuyến. Đối với đăng ký hàng tháng, người xem có thể chọn phim hoặc chương trình từ dịch vụ phát trực tuyến mà họ có thể xem trên TV, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động.

Hệ thống này có một số ưu điểm. Thứ nhất, người dùng có thể xem những gì họ muốn khi họ muốn. Thứ hai, họ có thể tạm dừng bộ phim hoặc chương trình để có thể ăn nhẹ hoặc trả lời điện thoại mà không bỏ lỡ hành động. Thứ ba, và quan trọng nhất đối với một số người, việc xem của họ không bị quảng cáo làm gián đoạn liên tục.

Mike đang xem loạt phim có tên House of Cards, một bộ phim kinh dị chính trị với sự tham gia của Kevin Spacey và Robin Wright. Thay vì giới thiệu một tập một tuần, tất cả mười ba chương đều được phát trực tuyến cùng một lúc. Bộ truyện cực kỳ nổi tiếng và giành được một số

các giải thưởng. Các nhà điều hành truyền hình nên lưu ý đến sự thành công của chương trình vì tương lai của các kênh của chính họ có thể gặp nguy hiểm.

Grammar and vocabulary

4 (trang 75 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Choose the best options to fill in the blanks (Chọn những phương án tốt nhất để điền vào chỗ trống)

CINEMA ETIQUETTE

Going to the cinema is supposed to be fun, but sometimes, this is not the case. For example, how (1) times have you heard a mobile phone ring while you (2) a film? This is one of the most (3) things that can happen in the cinema. We are always reminded to turn off our mobiles before the film starts, so there really aren't (4) excuses. And if you forget, you (5) answer your phone, because the person can leave a message on your voicemail.

Sitting next to a baby can also be a pain. Unfortunately, small children don't understand that they (6) be noisy in the cinema. (7) parents may not have anybody to leave their children with, but they don't (8) to go to the cinema to see a film. Instead, they could watch one online or rent a DVD.

Finally, there is the issue of people talking. Most of us whisper when we want to say something, but a (9) people don't seem to know how. I'm afraid I don't have (10) patience with these rude people, and I usually tell them to be quiet!

SBT Tiếng Anh 10 trang 74, 75 Commulative Review 2 (Unit I – 3) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. a

2. b

3. c

4. b

5. b

6. c

7. a

8. a

9. c

10. b

Hướng dẫn dịch:

CINEMA ETIQUETTE

Đi xem phim được cho là vui vẻ, nhưng đôi khi, điều này lại không xảy ra. Ví dụ, bạn đã nghe thấy điện thoại di động đổ chuông bao nhiêu lần khi đang xem phim? Đây là một trong những điều khó chịu nhất có thể xảy ra trong rạp chiếu phim. Chúng tôi luôn được nhắc nhở tắt điện thoại di động của mình trước khi bộ phim bắt đầu, vì vậy thực sự không có bất kỳ lời bào chữa nào. Và nếu bạn quên, bạn không cần trả lời điện thoại của mình vì người đó có thể để lại tin nhắn trong thư thoại của bạn.

Ngồi cạnh em bé cũng có thể là một nỗi đau. Thật không may, trẻ nhỏ không hiểu rằng chúng không được ồn ào trong rạp chiếu phim. Một số bậc cha mẹ có thể không có ai để con cái họ đi cùng, nhưng họ không nhất thiết phải đến rạp chiếu phim để xem một bộ phim. Thay vào đó, họ có thể xem trực tuyến hoặc thuê đĩa DVD.

Cuối cùng, là vấn đề của những người nói chuyện. Hầu hết chúng ta thì thầm khi muốn nói điều gì đó, nhưng một số ít người dường như không biết làm thế nào. Tôi e rằng tôi không có nhiều kiên nhẫn với những người thô lỗ này, và tôi thường bảo họ im lặng!

Writing

5 (trang 75 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)You and a friend watched the first season of a TV series last weekend. Write a letter to another friend in which you … (Bạn và một người bạn đã xem phần đầu tiên của một bộ phim truyền hình vào cuối tuần trước. Viết một lá thư cho một người bạn khác mà bạn …)

• say which series you watched and who you watched it with.

• give your personal opinion of the series.

• mention what you did after you finished watching the series.

• invite your friend to watch the next season of the series with you soon.

Hướng dẫn dịch:

• cho biết bạn đã xem bộ phim nào và bạn đã xem bộ phim đó với ai.

• đưa ra ý kiến cá nhân của bạn về bộ truyện.

• đề cập đến những gì bạn đã làm sau khi xem xong loạt phim.

• mời bạn bè của bạn xem phần tiếp theo của loạt phim với bạn.

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác