SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to four speakers talking about their shopping habits. Match speakers 1-4 with the item below that they are most likely to buy. (Nghe 4 người nói về thói quen mua sắm của họ. Nối người 1-4 với mặt hàng bên dưới mà họ có nhiều khả năng mua nhất.)

CD2_14

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. a dress

2. an e-book

3. some potatoes

4. an album

Nội dung bài nghe:

1. I often meet up with some friends at the weekend to go into town. We get the bus in, and then we spend all day going around the shops. There are some great clothes shops in the city centre and sometimes they have a sale. We have a lot of fun trying things on in the fitting rooms, and I always manage to find a bargain. I’ll have to get a new wardrobe soon, because all of my cupboards are full!

2. I hardly ever go to the shops, really and I can’t stand clothes shopping. The only thing I ever spend any money on is a new download for my e-reader. My friends know that I love reading, so they gave it to me for my birthday last year. I’m really keen on science fiction, and I read at least one book every week. Books are always so much better than films, I find, so I don’t go to the cinema very often. Give me an e-book any day!

3. I try really hard not to waste my money as I haven’t got a lot of it. My job isn’t very well paid so I can’t afford a new phone or a tablet or anything like that. But I do enjoy going to our local farmer’s market on a Saturday morning. The fruit is always so fresh, and it’s often much cheaper than at the supermarket. There are all kinds of special offers on the vegetables if you buy a large quantity, so that’s what I usually do.

4. I guess the thing I spend most of my money on is music. I listen to it all the time. I don't use my MP3 player any more as I have a nice new phone, which sounds quite good. I download most of my music, and I have a few CDs that people have given me. But for me the best way to listen to music is on the old records from the past - vinyls they're called. I've started a vinyl collection and I love going to old record shops to see what I can find.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thường hẹn một vài người bạn vào cuối tuần để dạo phố. Chúng tôi bắt xe buýt, và sau đó chúng tôi dành cả ngày để đi quanh các cửa hàng. Có một số cửa hàng quần áo lớn ở trung tâm thành phố và đôi khi họ có giảm giá. Chúng tôi có rất nhiều niềm vui khi thử đồ trong phòng thử đồ và tôi luôn xoay sở để tìm được một món hời. Tôi sẽ phải mua một tủ quần áo mới sớm thôi, vì tất cả các tủ của tôi đều đã đầy!

2. Tôi hầu như không bao giờ đi đến các cửa hàng, thực sự và tôi không thể chịu đựng được việc mua sắm quần áo. Điều duy nhất tôi từng bỏ ra là một bản tải xuống mới cho thiết bị đọc sách điện tử của tôi. Bạn bè của tôi biết rằng tôi thích đọc sách, vì vậy họ đã tặng nó cho sinh nhật của tôi vào năm ngoái. Tôi thực sự quan tâm đến khoa học viễn tưởng và tôi đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần. Tôi thấy rằng sách luôn hay hơn nhiều so với phim, vì vậy tôi không thường xuyên đến rạp chiếu phim. Hãy cho tôi một cuốn sách điện tử bất kỳ ngày nào!

3. Tôi thực sự cố gắng để không lãng phí tiền của mình vì tôi không có nhiều tiền. Công việc của tôi không được trả lương cao nên tôi không đủ tiền mua điện thoại, máy tính bảng mới hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng tôi rất thích đi chợ nông sản địa phương của chúng tôi vào sáng thứ Bảy. Trái cây luôn tươi ngon và thường rẻ hơn nhiều so với ở siêu thị. Có tất cả các loại ưu đãi đặc biệt về rau nếu bạn mua số lượng lớn, vì vậy đó là những gì tôi thường làm.

4. Tôi đoán thứ tôi tiêu nhiều tiền nhất là âm nhạc. Tôi lắng nghe tất cả thời gian. Tôi không sử dụng máy nghe nhạc MP3 nữa vì tôi có một chiếc điện thoại mới đẹp, âm thanh khá tốt. Tôi tải xuống hầu hết các bản nhạc của mình, và tôi có một vài đĩa CD mà mọi người đã tặng cho tôi. Nhưng đối với tôi, cách tốt nhất để nghe nhạc là sử dụng các đĩa hát cũ từ quá khứ - chúng được gọi là vinyls. Tôi đã bắt đầu một bộ sưu tập đĩa nhựa và tôi thích đến các cửa hàng băng đĩa cũ để xem những gì tôi có thể tìm thấy.

2 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again. Match speakers 1-4 with sentences A-E. There is one extra sentence. (Lắng nghe một lần nữa. Nối người nói 1-4 với câu A-E. Có một câu thừa.)

CD2_14

A. Speaker … buys something which is not often used today.

B. Speaker … spends money online.

C. Speaker … only saves money by buying a lot of something.

D. Speaker … pays for things with somebody else's money.

E. Speaker … is running out of space for all the things he / she buys.

Quảng cáo


Đáp án:

1. E

2. B

3. C

4. A

Hướng dẫn dịch:

Người 4 mua thứ gì đó ngày nay không thường xuyên sử dụng.

Người 2 tiêu tiền trực tuyến.

Người 3 chỉ tiết kiệm tiền bằng cách mua nhiều thứ.

Người 1 sắp hết dung lượng cho tất cả những thứ anh ấy / cô ấy mua.

Speaking

3 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Work in pairs. There are plans to open new businesses in your town. Which one of the shops and services below would be most successful and why? Why are you rejecting the other options? Write notes below. (Làm việc theo cặp. Có kế hoạch mở doanh nghiệp mới trong thị trấn của bạn. Một trong những cửa hàng và dịch vụ dưới đây sẽ thành công nhất và tại sao? Tại sao bạn lại từ chối các tùy chọn khác? Viết ghi chú bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

Reading

4 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the three texts. For each text, choose the correct answer (a, b or c). (Đọc 3 văn bản. Đối với mỗi văn bản, chọn câu trả lời đúng (a, b hoặc c).)

Văn bản 1.

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án: b

Hướng dẫn dịch:

Tâm điểm trên sóng truyền hình tối qua là tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Bí mật triệu phú. Ý tưởng đằng sau chương trình là để một triệu phú có một danh tính mới và đi đến những khu vực nghèo khó trong thành phố của họ để tìm ba tổ chức từ thiện để trao một số tiền của họ. Họ dành một tuần làm việc với các tổ chức, tiết lộ danh tính thực sự của họ vào cuối chương trình. Tại thời điểm này, họ đưa cho mỗi tổ chức từ thiện một tấm séc trị giá hàng chục nghìn bảng Anh. Chương trình tối qua có nhiều kịch tính hơn bình thường - bạn sẽ phải xem để tìm hiểu lý do - nhưng kết thúc với việc nhà sản xuất âm nhạc triệu phú David King quyên góp 50.000 bảng Anh cho các tổ chức từ thiện mà ông đã làm việc cùng.

Văn bản 2.

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án: a

Hướng dẫn dịch:

Khi ba sinh viên mua một chiếc ghế sofa từ một cửa hàng từ thiện, họ đã nhận được nhiều hơn số tiền họ phải trả. Khi mang chiếc ghế sofa về nhà, họ phát hiện ra một phong bì đựng đầy những tờ 20 đô la được giấu dưới đệm. Họ tiếp tục xem xét và tìm thấy nhiều phong bì hơn! Vào thời điểm họ hoàn thành, họ đã có hơn 40.000 đô la. Lúc đầu, các sinh viên bắt đầu nói về những gì họ sẽ làm với số tiền. Một người nói rằng anh ta sẽ mua cho mẹ một chiếc xe hơi mới. Nhưng khi họ tìm thấy tên một người phụ nữ trên một trong các phong bì, họ biết rằng họ phải trả lại. Họ gọi cho người phụ nữ rất vui mừng khi biết tin từ họ rằng cô ấy đã đưa cho họ 1.000 đô la để trả lại tiền cho cô ấy.

Văn bản 3.

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án: c

Hướng dẫn dịch:

Bạn trên mười bảy tuổi sáu tháng và đang học toàn thời gian? Vậy tại sao không mở một tài khoản với chúng tôi? Với Tài khoản Sinh viên của chúng tôi, bạn nhận được tất cả các ưu đãi thông thường: ngân hàng trực tuyến miễn phí và truy cập vào tiền của bạn hai mươi bốn giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Nhưng trên hết, chúng tôi sẽ không tính phí bạn nếu bạn vượt quá giới hạn của mình (lên đến £ 1,400). Chúng tôi cũng có một ứng dụng ngân hàng mới mà bạn có thể sử dụng để quản lý tiền của mình dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn một cách linh hoạt để quản lý tiền của mình, Tài khoản Sinh viên của chúng tôi là tài khoản dành cho bạn. Để mở tài khoản, hãy điền vào đơn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc gọi đến chi nhánh gần nhất của bạn để biết thêm thông tin.

5 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Look back at questions 1-3 in exercise 4. Explain in your own words why the other options are not correct. (Nhìn lại câu hỏi 1-3 trong bài tập 4. Giải thích bằng lời của bạn tại sao các phương án khác không đúng.)

Gợi ý:

1.

a: The millionaires decide who to give the money to themselves: [they] go into poor areas of their city to find three charities to give some of their money to.

c: The text mentions that Secret Millionaire is a reality show, but says nothing about how the programme is good for society.

2.

b: The first reaction of the students when they find the money is to decide how to spend it. They make no attempt to find the owner: At first, the students began to talk about what they would do with the money.

c: At no point in the story did the students call the charity shop.

3.

a: The text mentions only one kind of bank account: a Student Account.

b: The advice given in the text is about opening an account, not managing money: Then why not open an account with us?

Hướng dẫn dịch:

1.

a: Các triệu phú quyết định sẽ đưa tiền cho ai: [họ] đi vào các khu vực nghèo khó trong thành phố của họ để tìm ba tổ chức từ thiện để trao một số tiền của họ.

c: Văn bản đề cập rằng Secret Millionaire là một chương trình thực tế, nhưng không nói gì về cách chương trình tốt cho xã hội.

2.

b: Phản ứng đầu tiên của học sinh khi tìm thấy tiền là quyết định sử dụng nó như thế nào. Họ không cố gắng tìm ra chủ sở hữu: Lúc đầu, các sinh viên bắt đầu nói về những gì họ sẽ làm với số tiền.

c: Không có thời điểm nào trong câu chuyện, học sinh gọi điện đến cửa hàng từ thiện.

3.

a: Văn bản chỉ đề cập đến một loại tài khoản ngân hàng: Tài khoản Sinh viên.

b: Lời khuyên được đưa ra trong văn bản là về việc mở tài khoản chứ không phải quản lý tiền: Vậy tại sao không mở tài khoản với chúng tôi?

Grammar and Vocabulary

6 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Choose the best options to fill in the blanks (Chọn những phương án tốt nhất để điền vào chỗ trống)

SHOPPING revolution

Do you often go shopping? If so, how do you usually (1) the items you buy? Some people still use cash, because it's easier to know (2) money you have spent. But if you're (3) of money when you reach the supermarket check-out, it can be very embarrassing. Other people pay by card, so that they (4) carry a lot of money around with them. Unfortunately, credit cards often make you spend more money (5) you had planned. And it isn't until the end of the month that you (6) realise that you the bank a lot of money. To carry cash or cards, you need a wallet and a bag - or quite a big pocket! But wouldn't it be great if you (7) your wallet at home? If you (8) a smartphone, it seems that you will soon be able to do that. The company Vocalink (9) a new app called Zapp which will allow people to pay by phone in the future. Zapp will completely change the way we shop - and our mobile phones (10) even more necessary than they already are.

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Commulative Review 4 (Unit I – 7) | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. c

2. a

3. b

4. a

5. b

6. b

7. c

8. a

9. b

10. b

Hướng dẫn dịch:

Cuộc cách mạng MUA SẮM

Bạn thường đi mua sắm không? Nếu vậy, bạn thường thanh toán như thế nào cho những món hàng bạn mua? Một số người vẫn sử dụng tiền mặt, vì dễ dàng biết được bạn đã tiêu bao nhiêu tiền. Nhưng nếu bạn thiếu tiền khi đến siêu thị trả phòng, điều đó có thể rất xấu hổ. Những người khác thanh toán bằng thẻ để họ không phải mang theo nhiều tiền bên mình. Thật không may, thẻ tín dụng thường khiến bạn tiêu nhiều tiền hơn dự định. Và phải đến cuối tháng, bạn mới nhận ra rằng bạn gửi ngân hàng rất nhiều tiền. Để mang theo tiền mặt hoặc thẻ, bạn cần một chiếc ví và một chiếc túi - hoặc một chiếc túi khá lớn! Nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể để ví ở nhà phải không? Nếu bạn có một chiếc điện thoại thông minh, có vẻ như bạn sẽ sớm làm được điều đó. Công ty Vocalink đang phát triển một ứng dụng mới có tên Zapp cho phép mọi người thanh toán qua điện thoại trong tương lai. Zapp sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta mua sắm - và điện thoại di động của chúng ta sẽ trở nên cần thiết hơn những gì chúng ta đã có.

Writing

7 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Imagine that you are saving up to buy a new electronic device. Write a blog post describing how you have managed to save money. Include this information (Hãy tưởng tượng rằng bạn đang tiết kiệm để mua một thiết bị điện tử mới. Viết một bài đăng trên blog mô tả cách bạn đã quản lý để tiết kiệm tiền. Bao gồm thông tin này)

• what you want to buy

• three methods you have used to save money

• what you are going to do when you have enough money to buy the device

Hướng dẫn dịch:

• bạn muốn mua gì

• ba phương pháp bạn đã sử dụng để tiết kiệm tiền

• bạn sẽ làm gì khi có đủ tiền để mua thiết bị

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác