SBT Tiếng Anh 10 trang 11 Unit 1 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 11 Unit 1 Grammar sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 11 Unit 1 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with the correct negative past simple form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu với dạng đơn giản ở quá khứ phủ định đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. We (get) to the hotel in time for dinner.

2. Our team (win) the last match of the season.

3. It was a long film, but I (feel) bored.

4. They (spend) all their money on holiday.

5. My aunt (be) at the family wedding last weekend.

6. Our teacher (give) us a lot of homework.

Quảng cáo

Đáp án:

1. didn’t get

2. didn’t win

3. didn’t feel

4. didn’t spend

5. wasn’t

6. didn’t give

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi không đến khách sạn kịp để ăn tối.

2. Đội của chúng tôi đã không thắng trận đấu cuối cùng của mùa giải.

3. Đó là một bộ phim dài, nhưng tôi không cảm thấy nhàm chán.

4. Họ không tiêu hết tiền vào kỳ nghỉ.

5. Dì của tôi đã không có mặt trong đám cưới gia đình vào cuối tuần trước.

6. Giáo viên của chúng tôi đã không cho chúng tôi nhiều bài tập về nhà.

2 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the first part of each sentence with the correct past simple negative form. (Hoàn thành phần đầu tiên của mỗi câu với dạng phủ định quá khứ đơn.)

1. I didn't go skiing last winter, I went snowboarding.

2. Einstein … in 1965, he died in 1955.

3. The holidays … yesterday, they began last week.

4. My grandparents … born in Russia, they were born in Germany.

5. I … ‘thirteen”, I said “thirty”.

6. We … the first half of the match, but we saw the second half.

Quảng cáo


Đáp án:

2. didn’t die

3. didn’t begin

4. weren’t born

5. didn’t say

6. didn’t see

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi không đi trượt tuyết vào mùa đông năm ngoái, tôi đã đi trượt tuyết.

2. Einstein không chết năm 1965, ông ấy chết năm 1955.

3. Những ngày nghỉ không bắt đầu từ hôm qua, mà đã bắt đầu vào tuần trước.

4. Ông bà tôi không sinh ra ở Nga, họ sinh ra ở Đức.

5. Tôi không nói "mười ba", tôi nói "ba mươi".

6. Chúng tôi không xem hiệp một của trận đấu, nhưng chúng tôi đã xem hiệp hai.

3 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Make these sentences true for you. Use the past simple affirmative or negative form of the verbs in brackets. (Hãy biến những câu này thành sự thật đối với bạn. Sử dụng dạng khẳng định hoặc phủ định ở quá khứ đơn của động từ trong ngoặc.)

1. I (can) swim when I was five.

2. Last weekend, I (do) a lot of homework.

3. Five years ago, (be) a student at this school.

4. Ten years ago, I (live) in a different town.

5. I (make) my own breakfast this morning

6. I (choose) the clothes I'm wearing now.

Quảng cáo

Đáp án:

1. could / couldn’t

2. did / didn’t do

3. was / wasn’t

4. lived / didn’t live

5. made / didn’t make

6. chose / didn’t choose

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi không thể / không biết bơi khi lên năm tuổi.

2. Cuối tuần trước, tôi đã / không làm nhiều bài tập về nhà.

3. Năm năm trước, tôi là / không phải là học sinh tại trường này.

4. Mười năm trước, tôi sống / không sống ở một thị trấn khác.

5. Tôi đã làm / không nấu bữa sáng cho riêng mình sáng nay

6. Tôi đã chọn / không chọn quần áo tôi đang mặc bây giờ.

4 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the dialogue with the question words below. (Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ câu hỏi bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 11 Unit 1 Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Mia: Hi, Henry. (1) did you do at the weekend?

Henry: I went to the beach on Saturday.

Mia: That's nice! (2) did you go with?

Henry: Matt and Alex.

Mia: Alex West? (3) do you see him?

Henry: Only two or three times a year. He doesn't live near here any more.

Mia: (4) does he live now?

Henry: In London.

Mia: Does he? (5) part of London?

Henry: I'm not sure. North London, I think.

Mia: (6) did he move?

Henry: I think his mum got a new job. Anyway, (7) did you last see him?

Mia: Oh, about two years ago.

Quảng cáo

Đáp án:

1. What

2. Who

3. How often

4. Where

5. Which

6. Why

7. when

Hướng dẫn dịch:

Mia: Chào, Henry. Bạn đã làm gì vào cuối tuần?

Henry: Tôi đã đi biển vào thứ Bảy.

Mia: Hay quá! Bạn đã đi với ai?

Henry: Matt và Alex.

Mia: Alex West? Bạn gặp anh ấy thường xuyên như thế nào?

Henry: Chỉ hai hoặc ba lần một năm. Anh ấy không còn sống gần đây nữa.

Mia: Anh ấy sống ở đâu?

Henry: Ở London.

Mia: Phải không? Phần nào của London?

Henry: Tôi không chắc. Tôi nghĩ là Bắc London.

Mia: Tại sao anh ấy chuyển đi?

Henry: Tôi nghĩ mẹ anh ấy có một công việc mới. Dù sao thì, lần cuối cùng bạn gặp anh ấy là khi nào?

Mia: Ồ, khoảng hai năm trước.

5 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Put the words in order to make questions. Then write answers that are true for you. (Đặt các từ để đặt câu hỏi. Sau đó viết câu trả lời đúng với bạn.)

1. homework / how much / last / did / you / night / do / ?

2. with /travel/ did / to / school / you / who / today / ?

3. best / meet / where / you / did /friend / your / ?

4. first / teacher/ who / your / was / English / ?

Đáp án:

1. How much homework did you do last night?

2. Who did you travel to school with today?

3. Where did you meet your best friend?

4. Who was your first English teacher?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã làm bao nhiêu bài tập về nhà tối qua?

2. Hôm nay bạn đi du lịch đến trường với ai?

3. Bạn đã gặp người bạn thân nhất của mình ở đâu?

4. Ai là giáo viên tiếng Anh đầu tiên của bạn?

6 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the sentences. Then write questions for the given answers. (Đọc các câu. Sau đó viết câu hỏi cho các câu trả lời đã cho.)

1. Jack gave his old bike to his sister.

Q: What did Jack give his sister?

A: His old bike.

2. Sam had dinner early because he was hungry.

Q: …?

A: He was hungry.

3. Mason and Tyler went to London together.

Q: …?

A: He went with Tyler.

4. Grace listened to three Lady Gaga CDs.

Q: ….

A: Three.

Đáp án:

2. Why did Sam have dinner early?

3. Who did Mason go to London with?

4. How many Lady Gaga CDs did Grace listen to?

Hướng dẫn dịch:

1. Jack đã tặng chiếc xe đạp cũ của mình cho em gái.

Q: Jack đã tặng gì cho em gái của mình?

A: Chiếc xe đạp cũ của anh ấy.

2. Sam ăn tối sớm vì anh ấy đói.

Q: Tại sao Sam ăn tối sớm?

A: Anh ấy đói.

3. Mason và Tyler đã đến London cùng nhau.

Q: Mason đã đến London với ai?

A: Anh ấy đã đi cùng Tyler.

4. Grace đã nghe ba CD của Lady Gaga.

Q: Grace đã nghe bao nhiêu CD của Lady Gaga?

A: Ba.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác