SBT Tiếng Anh 10 trang 9 Unit 1 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 9 Unit 1 Grammar sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 9 Unit 1 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 9 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with the past simple affirmative form of the regular verbs below. (Hoàn thành các câu với dạng khẳng định đơn giản ở quá khứ của các động từ thông thường bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 9 Unit 1 Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. My dad … maths at university.

2. We live in Oxford. We … here five years ago.

3. Jason … at me and smiled.

4. The train … at the station and we got off.

5. Jenny … on the phone with her friend for over two hours!

6. In the end, we … to go on holiday to Italy, not to France.

7. The goalkeeper had the ball, but then he … it.

8. My mum … my dad in 1988.

9. I … to go to the shopping mall, but my mum said no.

10. Sadly, my grandma … last year. She was 98.

Quảng cáo

Đáp án:

1. studied

2. moved

3. looked

4. stopped

5. talked

6. decided

7. dropped

8. married

9. wanted

10. died

Hướng dẫn dịch:

1. Bố tôi từng học toán ở trường đại học.

2. Chúng tôi sống ở Oxford. Chúng tôi đã chuyển đến đây năm năm trước.

3. Jason nhìn tôi và mỉm cười.

4. Tàu dừng ở ga và chúng tôi xuống.

5. Jenny đã nói chuyện điện thoại với bạn của cô ấy hơn hai giờ!

6. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi nghỉ ở Ý, không phải đến Pháp.

7. Thủ môn đã có bóng, nhưng sau đó anh ta lại để rơi.

8. Mẹ tôi kết hôn với bố tôi vào năm 1988.

9. Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm, nhưng mẹ tôi nói không.

10. Thật đáng buồn, bà tôi đã mất vào năm ngoái. Bà ấy 98 tuổi.

2 (trang 9 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the sentences. Use the past simple affirmative form of the irregular verbs in brackets. (Hoàn thành các câu. Sử dụng dạng khẳng định đơn giản ở quá khứ của động từ bất quy tắc trong ngoặc.)

1. Emma tried on a green dress and a blue dress in the clothes shop, and (choose) the blue one.

2. I (find) £20 in the street last Saturday.

3. We (go) bowling yesterday evening.

4. Somebody (steal) my smartphone from my schoolbag.

5. The film (begin) at seven and finished at ten.

6. It (take) six hours to drive from London to Edinburgh.

7. Hannah (feel) relieved when she got her exam results.

8. Tom and Matt (be) upset that George didn't invite them to his party.

9. We (get) home at eight o'clock on Sunday.

10. Millie (spend) all her money on computer games.

Quảng cáo


Đáp án:

1. chose

2. found

3. went

4. stole

5. began

6. took

7. felt

8. were

9. were

10. spent

Hướng dẫn dịch:

1. Emma mặc thử một chiếc váy xanh lá cây và một chiếc váy xanh dương trong cửa hàng quần áo, và chọn chiếc màu xanh lam.

2. Tôi tìm thấy £ 20 trên đường vào thứ Bảy tuần trước.

3. Chúng tôi đã đi chơi bowling vào tối hôm qua.

4. Ai đó đã lấy cắp điện thoại thông minh của tôi từ cặp đi học của tôi.

5. Bộ phim bắt đầu lúc bảy giờ và kết thúc lúc mười giờ.

6. Mất sáu giờ lái xe từ London đến Edinburgh.

7. cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy nhận được kết quả thi của mình.

8. Tom và Matt rất buồn vì George không mời họ đến bữa tiệc của anh ấy.

9. Chúng tôi đã về nhà lúc tám giờ ngày Chủ nhật.

10. Millie đã tiêu hết tiền vào các trò chơi trên máy tính.

3 (trang 9 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the texts with the past simple affirmative of the verbs in brackets (Hoàn thành các bài văn với thì quá khứ đơn khẳng định của các động từ trong ngoặc)

Callie Rogers (1. be) just sixteen when she (2. win) the lottery in 2003. She (3. give) up her job as a shop assistant and (4. start) to spend her money. She (5. take) her family on expensive holidays, (6. invite) all her friends to big parties every weekend and (7. have) cosmetic surgery. Ten years later, she (8. have) just £2,000 left. But she's happy now. “I (9. be) too young to win the lottery” she (10. say).

Tom Crist (11. get) a big surprise when he (12. answer) his phone on 16 December 2013. He (13. be) a lottery winner, and the prize (14. be) enormous - $40 million! He (15. decide) not to tell anyone about the win. He immediately (16. give) all the money to charities. “I don't really need that money” he (17. say). “My wife (18. die) earlier in the year so I (19. choose) cancer charities that (20. help) her!

Quảng cáo

Đáp án:

1. was

2. won

3. gave

4. started

5. took

6. invited

7. had

8. had

9. was

10. said

11. got

12. answered

13. was

14. was

15. decided

16. gave

17. said

18. died

19. chose

20. helped

Hướng dẫn dịch:

Callie Rogers mới mười sáu tuổi khi cô trúng số vào năm 2003. Cô từ bỏ công việc trợ lý cửa hàng và bắt đầu tiêu tiền. Cô đưa gia đình vào những kỳ nghỉ đắt tiền, mời tất cả bạn bè đến những bữa tiệc lớn vào mỗi cuối tuần và phẫu thuật thẩm mỹ. Mười năm sau, cô ấy chỉ còn lại 2.000 bảng Anh. Nhưng giờ cô ấy đang hạnh phúc. Cô nói: “Tôi còn quá trẻ để trúng số.

Tom Crist đã gây bất ngờ lớn khi trả lời điện thoại của mình vào ngày 16 tháng 12 năm 2013. Anh ấy là người trúng xổ số và giải thưởng rất lớn - 40 triệu đô la! Anh quyết định không nói với ai về chiến thắng. Anh ta ngay lập tức trao toàn bộ số tiền cho các tổ chức từ thiện. "Tôi không thực sự cần số tiền đó", anh ấy nói. “Vợ tôi mất hồi đầu năm nên tôi đã chọn những tổ chức từ thiện về bệnh ung thư để giúp cô ấy!

4 (trang 9 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Write five true sentences about what you did last weekend. Use past simple form of the verbs below to help you, or your own ideas. (Viết năm câu đúng về những gì bạn đã làm vào cuối tuần trước. Sử dụng dạng đơn giản trong quá khứ của các động từ dưới đây để giúp bạn hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 9 Unit 1 Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác