SBT Tiếng Anh 10 trang 25 Unit 3 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 25 Unit 3 Grammar sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 25 Unit 3 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 25 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Choose the correct words to complete the sentences. (Chọn các từ đúng để hoàn thành các câu.)

1. I've got some / any homework to finish this evening.

2. Have you got some / any pets?

3. Some / Any people play video games every day.

4. Is there some / any ice on the road?

5. There weren't some / any special effects in the film.

Quảng cáo

Đáp án:

1. some

2. any

3. Some

4. any

5. any

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có một số bài tập về nhà phải hoàn thành vào tối nay.

2. Bạn có vật nuôi nào không?

3. Một số người chơi trò chơi điện tử mỗi ngày.

4. Có băng nào trên đường không?

5. Không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào trong phim.

2 (trang 25 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the text messages with “some” or “any”. (Hoàn thành tin nhắn văn bản bằng “some” hoặc “any”.)

- Hey Becky. There are (1) good films on at the cinema this weekend. Want to go?

- I haven't got (2) money! I spent it all on (3) clothes.

- I can lend you (4) money!

- Thanks!! What do you want to see? Are there (5) thrillers on?

- No, but there's a good action film: The Amazing Spider-Man 2. It's got (6) great reviews. - I'll find out (7) more information about times.

- Cool. Are you inviting (8) other people?

- Yes. Ryan wants to come - if he hasn't got (9) homework.

Quảng cáo


Đáp án:

1. some

2. any

3. some

4. some

5. any

6. some

7. some

8. any

9. any

Hướng dẫn dịch:

- Này Becky. Có một số bộ phim hay ra rạp vào cuối tuần này. Muốn đi?

- Tôi không có tiền! Tôi đã dành tất cả cho một số quần áo.

- Tôi có thể cho bạn mượn một số tiền!

- Cảm ơn!! Bạn muốn thấy gì? Có bất kỳ bộ phim kinh dị nào trên không?

- Không, nhưng có một bộ phim hành động hay: The Amazing Spider-Man 2. Nó có một số đánh giá tuyệt vời. - Tôi sẽ tìm hiểu thêm một số thông tin về thời gian.

- Mát mẻ. Bạn có mời bất kỳ người nào khác không?

- Đúng. Ryan muốn đến - nếu anh ấy không có bài tập về nhà.

3 (trang 25 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with “a few” or “a little” (Hoàn thành các câu với “a few” hoặc “a little”)

1. I saw Harry … hours ago.

2. I only want … water. I'm not very thirsty.

3. There are … good cafés in our town.

4. Please spend … time tidying your room.

5. I only speak … French.

Quảng cáo

Đáp án:

1. a few

2. a little

3. a few

4. a little

5. a little

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đã nhìn thấy Harry cách đây vài giờ.

2. Tôi chỉ muốn một ít nước. Tôi không khát lắm.

3. Có một vài quán cà phê tốt trong thị trấn của chúng tôi.

4. Hãy dành một chút thời gian để dọn dẹp phòng của bạn.

5. Tôi chỉ nói một chút tiếng Pháp.

4 (trang 25 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the questions with “How much” or “How many” (Hoàn thành các câu hỏi với “How much” hoặc “How many”)

1. … films do you see at the cinema each month?

2. … time do you spend watching TV each day?

3. … text messages do you send each day?

4. … money do you spend on DVDs and video games each month?

5. … televisions are there in your home?

Quảng cáo

Đáp án:

1. How many

2. How much

3. How many

4. How much

5. How many

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn xem bao nhiêu bộ phim ở rạp chiếu phim mỗi tháng?

2. Bạn dành bao nhiêu thời gian để xem TV mỗi ngày?

3. Bạn gửi bao nhiêu tin nhắn mỗi ngày?

4. Bạn chi bao nhiêu tiền cho DVD và trò chơi điện tử mỗi tháng?

5. Có bao nhiêu ti vi trong nhà của bạn?

5 (trang 25 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Answer the questions in exercise 4 (Trả lời các câu hỏi trong bài tập 4)

(Học sinh tự thực hành)

6 (trang 25 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the video game review with the words and phrases below. Use each word or phrase only once. (Hoàn thành bài đánh giá trò chơi điện tử với các từ và cụm từ bên dưới. Chỉ sử dụng mỗi từ hoặc cụm từ một lần.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 25 Unit 3 Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

I really enjoyed this game. The aim is to build a city, but there are a lot of problems to solve along the way. (1) houses, hotels, roads and factories can you build? (2) money and energy do you need to build them? Players use money called “megabucks”. You start with just (3) megabucks, so you must spend them carefully. It's difficult to build a city on your own, so (4) players work together. For example, if you have only got (5) energy, you can borrow or buy (6) electricity from a neighbour. But selfish and greedy players don't make (7) friends. If they haven't got (8) money or energy, no one helps them and they can't finish their city. So it's best to be friendly to the other players!

Đáp án:

1. How many

2. How much

3. a few

4. many

5. a little

6. some

7. any

8. much

Hướng dẫn dịch:

Tôi thật sự rất thích trò chơi này. Mục đích là để xây dựng một thành phố, nhưng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết trên đường đi. Bạn có thể xây bao nhiêu ngôi nhà, khách sạn, đường xá và nhà máy? Bạn cần bao nhiêu tiền và năng lượng để xây dựng chúng? Người chơi sử dụng tiền gọi là "megabucks". Bạn chỉ bắt đầu với một vài megabucks, vì vậy bạn phải chi tiêu chúng một cách cẩn thận. Thật khó để xây dựng một thành phố của riêng bạn, vì vậy nhiều người chơi làm việc cùng nhau. Ví dụ, nếu bạn chỉ có một ít năng lượng, bạn có thể mượn hoặc mua một ít điện từ hàng xóm. Nhưng những người chơi ích kỷ và tham lam không kết bạn với ai. Nếu họ không có nhiều tiền hoặc năng lượng, không ai giúp họ và họ không thể hoàn thành thành phố của mình. Vì vậy, tốt nhất là hãy thân thiện với những người chơi khác!

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác