SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Unit 3 Vocabulary - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 24 Unit 3 Vocabulary sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Unit 3 Vocabulary - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 24 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Find ten kinds of films or TV programmes in the word square. Circle them and write them below (Tìm mười loại phim hoặc chương trình TV trong ô vuông từ. Khoanh tròn chúng và viết chúng bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Unit 3 Vocabulary | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. game show

2. documentary

3. romantic comedy

4. reality show

5. period drama

6. action film

7. chat show

8. thriller

9. soap opera

10. sitcom

Hướng dẫn dịch:

1. game show

2. phim tài liệu

3. hài lãng mạn

4. chương trình thực tế

5. phim truyền hình cổ trang

6. phim hành động

7. chương trình trò chuyện

8. phim kinh dị

9. soap opera

10. phim sitcom

2 (trang 24 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Identify the kinds of TV programmes and films. Choose from the words below (Xác định các loại chương trình truyền hình và phim. Chọn từ các từ bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Unit 3 Vocabulary | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

This kind of film or TV programme:

1. usually has stories which take place in the future.

2. often has characters with magical or supernatural powers.

3. often has cowboys and Native Americans.

4. often has frightening characters like vampires or ghosts.

5. includes singing and dancing.

6. tells you about important events in the world.

7. includes cartoon characters, usually made with computers.

8. makes you laugh.

Quảng cáo


Đáp án:

1. science fiction film

2. fantasy film

3. western

4. horror film

5. musical

6. news bulletin

7. animation

8. comedy

Hướng dẫn dịch:

Loại phim hoặc chương trình truyền hình này:

1. thường có những câu chuyện xảy ra trong tương lai.

2. thường có những nhân vật có phép thuật hoặc sức mạnh siêu nhiên.

3. thường có cao bồi và thổ dân châu Mỹ.

4. thường có các nhân vật đáng sợ như ma cà rồng hoặc ma.

5. bao gồm ca hát và khiêu vũ.

6. cho bạn biết về các sự kiện quan trọng trên thế giới.

7. bao gồm các nhân vật hoạt hình, thường được làm bằng máy tính.

8. làm cho bạn cười.

3 (trang 24 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Which words from exercises 1 and 2 programmes only, never films? Which could be either films or TV programmes? (Những từ nào chỉ từ chương trình bài tập 1 và chương 2, không bao giờ là phim? Đó có thể là phim hoặc chương trình truyền hình?)

Quảng cáo

Đáp án:

- Only TV: game show; reality show; soap opera; sitcom; news bulletin

- TV or film: documentary; romantic comedy; period drama; action film; thriller; science fiction film; fantasy film; western; horror film; musical; animation

Hướng dẫn dịch:

- Chỉ có TV: game show; chương trình thực tế; phim truyền hình dài tập; hài kịch; bản tin

- TV hoặc phim: phim tài liệu; hài kịch lãng mạn; phim dài tập; phim hành động; giật gân; phim khoa học viễn tưởng; phim giả tưởng; miền Tây; phim kinh dị; âm nhạc; hoạt hình

4 (trang 24 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the adjectives for describing films. Use a, e, i, o, u and y. Tick (V) eight adjectives that usually have a positive meaning when describing film and cross (*) six that usually have a negative meaning. (Hoàn thành các tính từ để mô tả phim. Sử dụng a, e, i, o, u và y. Đánh dấu vào (V) tám tính từ thường có nghĩa tích cực khi mô tả phim và dấu gạch chéo (X) sáu tính từ thường mang nghĩa tiêu cực.)

Quảng cáo

Đáp án:

2. exciting

3. funny

4. gripping

5. confusing

6. convincing

7. embarrassing

8. imaginative

9. spectacular

10. unrealistic

11. scary

12. interesting

13. moving

14. violent

- positive: exciting, funny, gripping, convincing, imaginative, spectacular, interesting, moving

- negative: boring, confusing, embarrassing, unrealistic, scary, violent

Hướng dẫn dịch:

2. thú vị

3. buồn cười

4. nắm chặt

5. khó hiểu

6. thuyết phục

7. xấu hổ

8. giàu trí tưởng tượng

9. ngoạn mục

10. không thực tế

11. đáng sợ

12. thú vị

13. di chuyển

14. bạo lực

5 (trang 24 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to Anna and David discussing a film which they watched. Choose the correct answer. (Nghe Anna và David thảo luận về một bộ phim mà họ đã xem. Chọn câu trả lời đúng.)

CD1_08

SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Unit 3 Vocabulary | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. a

2. a

Nội dung bài nghe:

- Did you enjoy that film, David?

- Yes, I did. The characters are often a bit boring in action films, but in this one, I thought they were very interesting.

- I agree. And weren’t the special effects great? They were really spectacular.

- Yes, but rather unrealistic, I thought.

- But they often are, aren’t they? That’s why they’re special effects!

- And the soundtrack was very interesting.

- Yes, it was. It added to the suspense, didn’t it? Some of the scenes were very scary.

- Yes, and very violent. I couldn’t look sometimes.

- Yes, there was too much violence. But overall, it was great.

- Yes, it was.

Hướng dẫn dịch:

- Anh có thích bộ phim đó không, David?

- Đúng vậy. Các nhân vật thường hơi nhàm chán trong các bộ phim hành động, nhưng trong bộ phim này, tôi nghĩ họ rất thú vị.

- Tôi đồng ý. Và những hiệu ứng đặc biệt không tuyệt vời sao? Họ thực sự ngoạn mục.

- Đúng, nhưng hơi viển vông, tôi nghĩ thế.

- Nhưng chúng thường như vậy, phải không? Đó là lý do tại sao chúng là những hiệu ứng đặc biệt!

- Và nhạc phim rất thú vị.

- Đúng. Nó làm tăng thêm sự hồi hộp, phải không? Một số cảnh rất đáng sợ.

- Ừ, và rất bạo lực. Đôi khi tôi không thể nhìn.

- Ừ, có quá nhiều bạo lực. Nhưng nhìn chung, nó rất tuyệt.

- Đúng.

6 (trang 24 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again. Complete the table with adjectives from exercise 4. (Sometimes the people have different opinions, and sometimes their opinions are the same.) (Lắng nghe một lần nữa. Hoàn thành bảng với các tính từ từ bài tập 4. (Đôi khi mọi người có ý kiến khác nhau, và đôi khi ý kiến của họ giống nhau.)

CD1_08

SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Unit 3 Vocabulary | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. interesting

2. interesting

3. spectacular

4. unrealistic

5. interesting

6. interesting

7. scary

8. violent

Hướng dẫn dịch:

Ý kiến của Anna

Ý kiến của David

Nhân vật

thú vị

thú vị

Hiệu ứng đặc biệt

ngoạn mục

không thực tế

Nhạc phim

thú vị

thú vị

Các cảnh

đáng sợ

bạo lực

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác