SBT Tiếng Anh 10 trang 30 Unit 3 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 30 Unit 3 Speaking sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 30 Unit 3 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Write the phrases 1-10 in the correct groups (A-C) below (Viết các cụm từ 1-10 vào các nhóm đúng (A-C) bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 30 Unit 3 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

Expressing likes and dislikes: 1, 5, 7

Expressing a preference: 3, 4, 10

Reaching an agreement: 2, 6, 8, 9

2 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the task below. Then listen to a student doing the task. Which game did they choose? (Đọc nhiệm vụ bên dưới. Sau đó, nghe một học sinh làm nhiệm vụ. Họ đã chọn trò chơi nào?)

SBT Tiếng Anh 10 trang 30 Unit 3 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

SBT Tiếng Anh 10 trang 30 Unit 3 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

CD1_11

You and a friend are deciding which video game to play after school. Decide together which game you will play, which house you will go to and if you will invite any other people. (Bạn và một người bạn đang quyết định chơi trò chơi điện tử nào sau giờ học. Cùng nhau quyết định xem bạn sẽ chơi trò chơi nào, bạn sẽ đến nhà nào và bạn có mời bất kỳ người nào khác không.)

Quảng cáo


Đáp án:

The student chose the second game, the driving game.

Nội dung bài nghe:

S: So, which video game shall we play? I adore puzzle games.

T: Really? I can’t stand them. I think they’re really boring. I’d prefer to play the driving game.

S: Well, I’m not a big fan of driving games, but this one looks quite fun, I suppose.

T: Let’s settle on the driving game, then.

S: OK. Where shall we play it? At my house or at yours?

T: You can come to my house if you like.

S: I’d rather play it at my house. We’ve just bought a new TV. It’s really big!

T: OK, that’s agreed then. Shall we invite anyone else?

S: Let’s ask Tom if he wants to play.

T: I think Tom is away this weekend with his parents.

S: Oh, well, what about Sally, then?

T: Yes, that’s a great idea. I think she really likes driving games.

Hướng dẫn dịch:

S: Vậy chúng ta sẽ chơi trò chơi điện tử nào? Tôi yêu thích trò chơi giải đố.

T: Thật không? Tôi không thể chịu đựng được chúng. Tôi nghĩ rằng họ thực sự nhàm chán. Tôi muốn chơi trò chơi lái xe hơn.

S: Chà, tôi không phải là người thích trò chơi lái xe, nhưng trò chơi này trông khá thú vị, tôi cho là vậy.

T: Vậy hãy giải quyết trò chơi lái xe.

S: Được rồi. Chúng ta sẽ chơi nó ở đâu? Ở nhà tôi hay ở nhà bạn?

T: Bạn có thể đến nhà tôi nếu bạn thích.

S: Tôi muốn chơi nó ở nhà của tôi. Chúng tôi vừa mua một chiếc TV mới. Nó thực sự to!

T: OK, điều đó đã được đồng ý. Chúng ta có mời ai khác không?

S: Hãy hỏi Tom xem anh ấy có muốn chơi không.

T: Tôi nghĩ cuối tuần này Tom sẽ đi vắng với bố mẹ.

S: Ồ, vậy còn Sally thì sao?

T: Ừ, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi nghĩ cô ấy thực sự thích trò chơi lái xe.

3 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again. Tick (V) the phrases in exercise 1 that they use (Nghe một lần nữa. Đánh dấu (V) vào các cụm từ trong bài tập 1 mà họ sử dụng)

CD1_11

Quảng cáo

Đáp án: 1, 2, 4, 5, 8, 9

4 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Speaking Strategy. Then do the task in exercise 2 using the video games below. Write notes (Đọc Chiến lược Nói. Sau đó thực hiện nhiệm vụ trong bài tập 2 bằng cách sử dụng các trò chơi điện tử dưới đây. Viết ghi chú)

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

5 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Now do the task in exercise 2, using your notes from exercise 4 (Bây giờ làm nhiệm vụ trong bài tập 2, sử dụng các ghi chú của bạn từ bài tập 4)

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác