SBT Tiếng Anh 10 trang 31 Unit 3 Writing - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 31 Unit 3 Writing sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 31 Unit 3 Writing - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 31 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the social activities with “a, e, i, o, u, y” (Hoàn thành các hoạt động xã hội với “a, e, i, o, u, y”)

SBT Tiếng Anh 10 trang 31 Unit 3 Writing | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. go for a bike ride

2. go shopping

3. meet friends in town

4. play basketball

5. have a coffee

6. listen to music

7. play table tennis

Hướng dẫn dịch:

1. đi xe đạp

2. đi mua sắm

3. gặp gỡ bạn bè trong thị trấn

4. chơi bóng rổ

5. uống cà phê

6. nghe nhạc

7. chơi bóng bàn

2 (trang 31 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the invitations by writing the first word of each phrase and adding a social activity from exercise 1. Use the infinitive without “to” or the “-ing” form (Hoàn thành lời mời bằng cách viết từ đầu tiên của mỗi cụm từ và thêm một hoạt động xã hội từ bài tập 1. Sử dụng dạng nguyên thể không có “to” hoặc “-ing”)

SBT Tiếng Anh 10 trang 31 Unit 3 Writing | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo


Gợi ý:

1. Why don’t we play table tennis?

2. Do you fancy having a coffee?

3. How about going for a bike ride?

4. Would you like to meet in town?

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao chúng ta không chơi bóng bàn?

2. Bạn có thích uống cà phê không?

3. Làm thế nào về việc đi xe đạp?

4. Bạn có muốn gặp nhau trong thị trấn không?

3 (trang 31 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Writing Strategy opposite. Then write the missing words to complete the letter below (Đọc ngược lại Writing Strategy. Sau đó viết các từ còn thiếu để hoàn thành bức thư dưới đây)

(1) Lily,

Thanks for your letter. How (2) you? I had a great weekend. Lauren came over and we watched the third Hobbit film on DVD. I saw the second film last year and I loved it.

I enjoyed the film, but I didn't think it was brilliant. There are some exciting scenes, but it’s really long and I got a bit bored by the end.

Before the film, we made pizzas and popcorn. We ate them while we were watching the film. (The pizza was a bit burned!)

Would you like to go shopping next weekend? I need to buy a birthday present for my dad, but I want to find some clothes for me at the same time. How about meeting for

lunch too?

Anyway, that's all for (3). Write again (4).

(5) wishes,

Paige

Quảng cáo

Đáp án:

1. Dear

2. are

3. now

4. soon

5. Best

Hướng dẫn dịch:

Lily thân mến,

Cảm ơn bức thư của bạn. Bạn khỏe không? Tôi đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời. Lauren đến và chúng tôi xem bộ phim Người Hobbit thứ ba trên DVD. Tôi đã xem bộ phim thứ hai vào năm ngoái và tôi yêu thích nó.

Tôi rất thích bộ phim, nhưng tôi không nghĩ nó xuất sắc. Có một số cảnh thú vị, nhưng nó thực sự dài và tôi hơi chán khi kết thúc.

Trước bộ phim, chúng tôi đã làm pizza và bỏng ngô. Chúng tôi đã ăn chúng trong khi xem phim. (Chiếc bánh pizza đã bị cháy một chút!)

Bạn có muốn đi mua sắm vào cuối tuần tới không? Tôi cần mua một món quà sinh nhật cho ba tôi, nhưng tôi muốn tìm một số quần áo cho tôi cùng một lúc. Làm thế nào về cuộc họp cho

ăn trưa nữa?

Dù sao, đó là tất cả cho bây giờ. Viết lại sớm nhé.

Lời chúc tốt nhất,

Paige

4 (trang 31 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Circle the aspects of the film that Paige talks about (Khoanh quanh các khía cạnh của bộ phim mà Paige nói về)

SBT Tiếng Anh 10 trang 31 Unit 3 Writing | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án: scenes, length

5 (trang 31 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the tasks below. Underline the parts of Paige’s letter which give extra information about each of the four points (Đọc các nhiệm vụ bên dưới. Gạch chân các phần trong bức thư của Paige để cung cấp thêm thông tin về từng điểm trong số 4 điểm)

(Học sinh tự thực hành)

Writing Guide

6 (trang 31 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Write a letter for the task in exercise 5. Remember to include extra information for each point. Do not copy ideas from the model in exercise 3 (Viết một lá thư cho nhiệm vụ trong bài tập 5. Hãy nhớ ghi thêm thông tin cho mỗi điểm. Không sao chép ý tưởng từ mô hình trong bài tập 3)

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên