SBT Tiếng Anh 10 trang 71 Unit 8 Writing - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 71 Unit 8 Writing sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 71 Unit 8 Writing - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 71 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the task and the letter. What is the writer's main reason for complaining? Choose a, b or c. (Đọc nhiệm vụ và lá thư. Lý do chính của người viết để phàn nàn là gì? Chọn a, b hoặc c.)

The writer thinks the schedule

a. does not allow for teachers and students' rest.

b. does not make use of teachers and students' time.

c. does not encourage teachers and students.

Quảng cáo

Đáp án: a

Hướng dẫn dịch:

Trong thời gian đại dịch, tất cả các lớp học của bạn hiện đều trực tuyến và bạn có sáu tiết học mỗi sáng. Viết một lá thư khiếu nại về vấn đề này.

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để báo cáo lịch học không hợp lý trong trường của tôi. Vì tất cả các lớp học trong trường của tôi đều học trực tuyến vì đại dịch nên thời khóa biểu cũng được thay đổi cho phù hợp và hiện tại, chúng tôi đang học 6 tiết vào buổi sáng.

Vấn đề chính là chỉ có năm phút giải lao giữa các tiết. Trong năm phút đó, học sinh phải đăng nhập và đăng xuất khỏi lớp học của mình cũng như chuẩn bị cho lớp học mới. Họ hầu như không có thời gian để thư giãn hoặc rời mắt khỏi màn hình. Tôi lo ngại về lâu dài, việc làm này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của học sinh nói riêng và sức khỏe của các em nói chung.

Tôi hiểu rằng hội đồng trường muốn tận dụng tối đa thời gian trực tuyến và giáo viên và học sinh không cần nghỉ dài để chuyển từ lớp này sang lớp khác như trong các lớp học ngoại tuyến. Tuy nhiên, tôi tin rằng sau 45 phút tập trung làm bài, giáo viên và học sinh nên dành thời gian thoải mái để nạp năng lượng và chuẩn bị tốt hơn cho tiết học tiếp theo, nên giải lao 10 phút có lẽ là một lựa chọn tốt hơn.

Tóm lại, tôi thấy vấn đề này gây khó chịu. Trừ khi có sự thay đổi trong lịch học, nếu không thì cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy kiệt sức vào cuối ngày.

Trân trọng,

Phạm Minh

2 (trang 71 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Writing Strategy. Then complete the formal letter in exercise 1 with some of the conjunctions below. (Đọc Chiến lược Viết. Sau đó, hoàn thành bức thư chính thức trong bài tập 1 với một số liên từ bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 71 Unit 8 Writing | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo


Đáp án:

1. Since

2. However

3. so

4. Unless

3 (trang 71 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the phrases for summing up using the words below. Underline the phrase that the writer uses in the letter in exercise 1. (Hoàn thành các cụm từ để tính tổng bằng các từ bên dưới. Gạch chân cụm từ mà người viết sử dụng trong bức thư ở bài tập 1.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 71 Unit 8 Writing | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. all

2. balance

3. opinion

4. conclusion

5. reasons

The writer uses “In conclusion, …”

4 (trang 71 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the task below. Then think about the problem and make notes. (Đọc nhiệm vụ bên dưới. Sau đó suy nghĩ về vấn đề và ghi chú lại.)

Your school has just launched a new official website which most students find quite confusing and hard to use. Write a letter of complaint about it.

Explain the problem clearly and why it is an issue for you.

Give more details about the problems.

Give reasons why you think the problem needs to be solved.

State what you want to happen in the future.

Hướng dẫn dịch:

Trường của bạn vừa ra mắt một trang web chính thức mới mà hầu hết học sinh đều thấy khá khó hiểu và khó sử dụng. Viết một lá thư khiếu nại về nó.

Giải thích vấn đề rõ ràng và tại sao nó là một vấn đề đối với bạn.

Cung cấp thêm chi tiết về các vấn đề.

Đưa ra lý do tại sao bạn cho rằng vấn đề cần được giải quyết.

Nêu những gì bạn muốn xảy ra trong tương lai.

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

Writing Guide

5 (trang 71 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Use your note to write a formal letter of complaint (Sử dụng ghi chú của bạn để viết một lá thư khiếu nại chính thức)

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác