Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 15 Lesson 6 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 15 Lesson 6 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 15 Lesson 6 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Circle the words. Write the sentence and match (Khoanh tròn các từ. Viết câu và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 15 Lesson 6 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. This is my bike. (b)

2. Open the door. (c)

3. This is my red ball. (d)

4. Close the window. (a)

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là chiếc xe đạp của tôi.

2. Mở cửa.

3. Đây là quả bóng màu đỏ của tôi.

4. Đóng cửa sổ.

About me!

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Circle your toys. Underline your favorite toy (Khoanh tròn đồ chơi của bạn. Gạch chân món đồ chơi yêu thích của bạn)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 15 Lesson 6 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

3 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Draw and write about your toys (Vẽ và viết về đồ chơi của bạn)

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

4 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Tell your friend about your favorite toy (Kể với bạn bè về món đồ chơi yêu thích của bạn)

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên