Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 78 Lesson 3 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 78 Lesson 3 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 78 Lesson 3 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 78 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Connect the dots and write (Nối các dấu chấm và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 78 Lesson 3 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

There is a blanket on the bed.

Hướng dẫn dịch:

Có một tấm chăn trên giường.

2 (trang 78 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look at the number and the letters. Write the word (Nhìn vào số và các chữ cái. Viết từ)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 78 Lesson 3 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 78 Lesson 3 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

11 eleven

12 twelve

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen,

18 eighteen

19 nineteen

20 twenty

Quảng cáo

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác