Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 85 Lesson 4 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 85 Lesson 4 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 85 Lesson 4 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 85 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Match the word to the letters (Nối từ với các chữ cái)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 85 Lesson 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. ou

2. oor / our

3. ou

4. oor / our

2 (trang 85 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look at the picture and the letters. Write and say the word (Nhìn vào bức tranh và các chữ cái. Viết và nói từ)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 85 Lesson 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. mouse (chuột)

2. poor (nghèo)

3. house (nhà)

4. tour

3 (trang 85 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and write (Nghe và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 85 Lesson 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. mouse

2. house

3. tour

4. tour

5. house

Nội dung bài nghe:

I'm sure there's a mouse in my house.

A poor mouse in my house.

He's on a tour, I'm sure.

A tour around my house.

Hướng dẫn dịch:

Tôi chắc rằng có một con chuột trong nhà của tôi.

Một con chuột tội nghiệp trong nhà tôi.

Nó đang đi du lịch, tôi chắc chắn.

Một chuyến tham quan quanh ngôi nhà của tôi.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác