Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 trang 67 Lesson 6 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 trang 67 Lesson 6 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 trang 67 Lesson 6 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 67 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write sentences about you with “and” (Viết câu về bạn với “and”)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 trang 67 Lesson 6 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

1. Tóc của tớ … và ….

2. Tớ đang mặc một cái … và một cái ….

3. Tớ có thể … và ….

About me!

2 (trang 67 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Choose a friend. Circle the things your friend can do (Chọn một bạn. Khoanh tròn những điều mà bạn của bạn có thể làm)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 trang 67 Lesson 6 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

3 (trang 67 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Draw and write about your friend (Vẽ và viết về bạn của bạn)

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

4 (trang 67 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Talk about the things your friend can do (Nói về những điều bạn của bạn có thể làm)

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác