SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 7 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 7 Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 45 Unit 7 Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 7 Language Focus - Chân trời sáng tạo

1 (trang 45 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with the words (Hoàn thành bảng với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 7 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. 's

2. re

3. be

4. 'm not

5. isn't

6. aren't

7. going

8. get

2 (trang 45 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Look at the poster. Complete the sentences using the affirmative or negative form of “be going to” and the verb (Nhìn vào tấm áp phích. Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng khẳng định hoặc phủ định của “be going to” và động từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 7 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 7 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. are going to cost

2. isn't going to open

3. isn't going to start

4. is going to finish

5. aren't going to play

6. are going to sing

Hướng dẫn dịch:

1. Vé sẽ có giá £ 15.

2. Rạp sẽ không mở cửa lúc 7:30.

3. Buổi hòa nhạc sẽ không bắt đầu lúc 7:15.

4. Buổi hòa nhạc sẽ kết thúc lúc 9:30.

5. The Lost Streets sẽ không phát các bài hát trong album cũ của họ.

6. The Lost Streets sẽ hát bản hit mới nhất của họ.

3 (trang 45 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences using “will” or “be going to” and the verb (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng “will” hoặc “be going to” và động từ)

1. Amelia is ill, but I think she … better tomorrow.

2. Guess what! I spoke to my dad last night and he … me that old guitar in the music shop.

3. “What's your prediction for the match?” - “I think our team … 3-0.”

4. That song is terrible. I'm sure you … it.

5. At the school concert on Saturday, we … some samba music.

6. I … that programme on TV later. I've got different plans.

Quảng cáo

Đáp án:

1. 'll feel

2. 's going to buy

3. will win

4. won't like

5. 're going to play

6. 'm not going to watch

Hướng dẫn dịch:

1. Amelia bị ốm, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn vào ngày mai.

2. Đoán xem! Tôi đã nói chuyện với bố tôi vào đêm qua và ông ấy sẽ mua cho tôi cây đàn cũ đó trong cửa hàng âm nhạc.

3. "Dự đoán của bạn cho trận đấu là gì?" - “Tôi nghĩ đội của chúng ta sẽ thắng 3-0.”

4. Bài hát đó thật kinh khủng. Tôi chắc rằng bạn sẽ không thích nó.

5. Tại buổi hòa nhạc của trường vào thứ bảy, chúng tôi sẽ chơi một số bản nhạc samba.

6. Sau này tôi sẽ không xem chương trình đó trên TV. Tôi có nhiều kế hoạch khác nhau.

4 (trang 45 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write about your plans and predictions

for the future. Use “will” and “be going to” and some of the ideas in the table (Viết về kế hoạch và dự đoán của bạn cho tương lai. Sử dụng “will” và “going to” và một số ý tưởng trong bảng)

SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 7 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên