SBT Tiếng Anh 7 trang 48 Unit 7 Reading - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 48 Unit 7 Reading sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 48 Unit 7 Reading - Chân trời sáng tạo

1 (trang 48 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Read the article. Choose the correct answer (Đọc bài báo. Chọn câu trả lời đúng)

SBT Tiếng Anh 7 trang 48 Unit 7 Reading | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án: c

Hướng dẫn dịch:

Cách viết bài hát

1. Trước khi bạn bắt đầu viết lời bài hát, hãy nghĩ đến tiêu đề cho bài hát của bạn. Nếu bạn đang viết một bài hát về tương lai, hãy sử dụng tiêu đề chẳng hạn như Nhìn vào tương lai hoặc Điều gì tương lai mang lại.

2. Tìm một giai điệu cho bài hát của bạn và đảm bảo rằng nó hấp dẫn! Nếu bạn chơi guitar, hãy chọn ba nốt - chơi đi chơi lại các nốt để tìm giai điệu.

3. Nghĩ ra một nhịp hay cho bài hát của bạn. Loại nhịp nào sẽ có? Bạn sẽ chọn nhịp điệu reggae hay nhịp điệu rock truyền thống?

4. Vì vậy, bây giờ bạn đã có một tiêu đề, một giai điệu và một nhịp điệu. Tiếp theo, viết ba câu đầu tiên, Bạn có thể bắt đầu với chủ đề của bài hát, những từ vui nhộn như la la la, hoặc thậm chí là một chút cười.

5. Sau đó, bạn nên nghĩ ra một đoạn điệp khúc hay. Điệp khúc là một câu thơ được lặp lại nhiều lần. Nó thường có tiêu đề của bài hát và nó phải về chủ đề.

6. Tiếp theo, viết 'cây cầu' - câu này nằm sau câu thứ ba. Bridge nghe khác với phần còn lại của bài hát và nó có thể nói lên điều gì đó mới về chủ đề hoặc câu chuyện. Đôi khi nó cũng có một nhịp điệu khác.

7. Cuối cùng, bạn nên lặp lại điệp khúc lần cuối và sau đó bài hát của bạn sẽ sẵn sàng!

Khi bạn bắt đầu viết một bài hát, hãy luôn hoàn thành nó. Bạn có thể thay đổi lời bài hát sau.

2 (trang 48 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Read the text again. Choose the correct

words. (Đọc văn bản một lần nữa. Chọn từ đúng.)

1. After you have got the title, choose a good video / tune / verse for the song.

2. When you start writing the verses you should / can / mustn't start with the topic of the song.

3. You should write the chorus before / after / at the same time as the verses.

4. Always put the bridge / chorus / title one last time at the end.

5. If you aren't happy with a song, you can always change the topic / lyrics / singer.

Quảng cáo

Đáp án:

1. tune

2. can

3. after

4. chorus

5. lyrics

Hướng dẫn dịch:

1. Sau khi bạn đã có được tiêu đề, hãy chọn một giai điệu hay cho bài hát.

2. Khi bạn bắt đầu viết những câu thơ, bạn có thể bắt đầu với chủ đề của bài hát.

3. Bạn nên viết đoạn điệp khúc sau các câu thơ.

4. Luôn đặt đoạn điệp khúc lần cuối vào cuối.

5. Nếu bạn không hài lòng với một bài hát, bạn luôn có thể thay đổi lời bài hát.

3 (trang 48 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Read the text again. Correct the words. (Đọc văn bản một lần nữa. Sửa các từ)

1. The text gives example song titles for the topic of love.

2. It's important to have a traditional tune.

3. It's OK to begin the song with a small shout.

4. You can hear the bridge many times in a song.

Quảng cáo

Đáp án:

1. the future

2. catchy

3. laugh

4. chorus

Hướng dẫn dịch:

1. Văn bản đưa ra các tên bài hát ví dụ về chủ đề tương lai.

2. Điều quan trọng là phải có một giai điệu hấp dẫn.

3. Bắt đầu bài hát với một Tiếng cười nhỏ cũng được.

4. Bạn có thể nghe điệp khúc nhiều lần trong một bài hát.

4 (trang 48 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Answer the questions. Write complete sentences. (Trả lời các câu hỏi. Viết câu hoàn chỉnh.)

1. If you play the guitar, how can you find a good tune for your song?

2. What thing is usually in the chorus?

3. How is the 'bridge' different from the rest of the song?

4. Do you think it's easy to write a song? Why / Why not?

Quảng cáo

Đáp án:

1. You can chose three notes and play them again and again.

2. The title of the song.

3. It can say something new about the topic and it can have a different rhythm.

4. Students' own answers.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn chơi guitar, làm thế nào bạn có thể tìm được giai điệu hay cho bài hát của mình?

- Bạn có thể chọn ba nốt và chơi lại chúng.

2. Điều gì thường có trong điệp khúc?

- Tên bài hát.

3. “Bridge” khác với phần còn lại của bài hát như thế nào?

- Nó có thể nói điều gì đó mới về chủ đề và nó có thể có một nhịp điệu khác.

4. Bạn nghĩ viết một bài hát có dễ không? Tại sao tại sao không?

(Câu trả lời của chính học sinh.)

5 (trang 48 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences (Hoàn thành các câu)

1. “She isn't good at dancing.” – “No, but she's an amazing singer. She's got a beautiful …”

2. “It's very sunny today.” – “Yes, it's too … - I need my sunglasses!”

3. Two years ago, nobody knew the name of that actress. Now she's a Hollywood …!

4. The band had a big … last summer. The song was really popular.

Đáp án:

1. voice

2. bright

3. star

4. hit

Hướng dẫn dịch:

1. "Cô ấy nhảy không giỏi." - “Không, nhưng cô ấy là một ca sĩ tuyệt vời. Cô ấy có một giọng hát tuyệt vời. "

2. "Hôm nay trời rất nắng." - "Vâng, nó quá sáng - Tôi cần kính râm của tôi!"

3. Hai năm trước, không ai biết tên của nữ diễn viên đó. Bây giờ cô ấy là một ngôi sao Hollywood!

4. Ban nhạc đã gây được Tiếng vang lớn vào mùa hè năm ngoái. Bài hát đã thực sự nổi Tiếng.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác